Główny specjalista ds. płac

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
3750 - 6500
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Kadry
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 5 dni temu

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie dokumentacji dot. naliczania wynagrodzeń (listy płac, karty wynagrodzeń, ZUS, Urząd Skarbowy, Kancelarie Komornicze, PPK),
 • przygotowywanie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem środków pochodzących z innych źródeł oraz projektów unijnych,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • kompleksowa obsługa płacowa pracowników (m.in. zaświadczenia o zarobkach, ERP7),
 • przygotowywanie raportów płacowych (ZUS, GUS, SIO, Urzędu Miejskiego w Gdańsku),
 • sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz na polecenie Dyrektora,
 • sporządzanie zestawień do planów stanowiących podstawę do ujęcia w planie na dany rok i sprawozdań budżetowych dotyczących wynagrodzeń, zatrudnienia oraz sporządzanie pozostałych sprawozdań,
 • nadzór nad sporządzaniem miesięcznej informacji o stopniu realizacji budżetu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 • nadzór nad procesami zespołu,
 • udział w opracowywaniu procedur, instrukcji i wytycznych do bieżącej pracy,
 • współpraca z dyrektorem placówki oświatowej i pracownikiem merytorycznym Referatu Kadr GCUW.
Nasze wymagania:
 • 3-letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w obszarze płac,
 • wykształcenie wyższe (preferowane: rachunkowość, ekonomia, administracja),
 • znajomość przepisów resortowych dotyczących realizowanych zadań,
 • obsługa programu PŁATNIK,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętności analityczne i skrupulatność,
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich ustalania,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
Mile widziane:
 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność,
 • dokładność i terminowość,
 • samodzielność i dyspozycyjność,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
Co oferujemy?
 • umowa o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. 13-tka,
 • wynagrodzenie od 3750 do 6500 zł brutto,
 • dodatek stażowy,
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 • programy wsparcia dobrostanu psychicznego pracownika,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karta FitProfit, dopłaty do wypoczynku)
 • program dobrowolnego ubezpieczenia na życie,
 • program Pracowniczych Planów Kapitałowych
Wymagane dokumenty:
 • CV
 • Kopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,
 • wymagane oświadczenia i zgoda RODO: https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/ 202204... Wyświetl numer 095/oswiadczenie-rekrutacyjne-gcuw.pdf
Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, al. gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy: Referat Płac – Główny specjalista” lub drogą elektroniczną na adres: g...@gcuw.... Wyświetl e-mail  do dnia
4 lipca 2022 roku (decyduje data wpływu do GCUW).


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz niezałączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GCUW pod adresem https://bip.gdansk.pl/gcuw/.
GCUW zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Dokumenty osób, które nie przeszły rekrutacji podlegają zniszczeniu po okresie 3 miesięcy.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w GCUW w 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie 9%.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
zgłoś do moderacji

Pozostałe ogłoszenia z naszej firmy

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 5 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 5 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 5 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 12 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

GCUW

585065... Wyświetl numer
g...@gcuw.... Wyświetl e-mail
obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Wrzeszcz
Józefa Hallera 16/18 
Zobacz dane kontaktowe
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności
Ważne jeszcze 0 dni (do 04.07.2022)
 • Numer ogłoszenia: 64885203
 • Data wyróżnienia: 28.06.2022
 • Data wprowadzenia: 21.06.2022
 • Aktualizacja: 21.06.2022
Zadzwoń E-mail