Główny specjalista ds. wystaw i badań historycznych

Ogłoszenie nieaktualne

Główny specjalista ds. wystaw i badań historycznych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
5000 - 7000
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Stanowiska asystenckie,
Praca twórcza
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Termin naboru: do 15.12.2023 r.
Planowany termin zatrudnienia: od 1.01.2024 r.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę forma stacjonarna
Wynagrodzenie: do 7.000,00 zł brutto (w tym dodatek stażowy)
Komórka organizacyjna: Wydział Merytoryczny
Miejsce pracy:    Instytut Dziedzictwa Solidarności, Gdańsk – Śródmieście

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • przygotowanie i prezentacja wystaw;
 • przeprowadzenie kwerend archiwalnych i pozyskiwanie licencji do materiałów ikonograficznych;
 • redagowanie opisów historycznych do wydawnictw;
 • realizację projektów o charakterze naukowym, edukacyjnym i promocyjnym (debaty, warsztaty, wykłady, konkursy, scenariusze zajęć, notacje, krótsze formy popularnonaukowe);
 • udział w konferencjach;
 • realizacja projektów badawczych związanych z historią „Solidarności” w tym pisanie monografii i artykułów naukowych oraz opracowanie wydawnictw źródłowych;
 • uczestnictwo w innych pracach związanych z działalnością Instytutu Dziedzictwa Solidarności;
 • archiwizacja zrealizowanych projektów;
 • pomoc przy doraźnych pracach organizacyjnych związanych z transportem publikacji książkowych, elementów wystawienniczych i wyposażenia Instytutu – w zależności od potrzeb pracodawcy;
 • prace techniczne związane z organizacją takich wydarzeń jak. np. debaty, konferencje, konkursy, oprowadzanie, pokazy filmowe, warsztaty, wystawy; 
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Wydziału Merytorycznego, Zastępcę Dyrektora lub Dyrektora.
 Wymagania niezbędne na danym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunku historia;
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze badań historycznych;
 • bardzo dobra znajomość najnowszej historii Polski;
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność i dokładność;
 • zaangażowanie i inicjatywa;
 • dobra znajomość pakietu Office.
 
Wymagania dodatkowe (preferowane), związane ze stanowiskiem:
 • stopień doktora nauk humanistycznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość dodatkowego języka obcego.
 • wiedza i umiejętności z zakresu public relations;
 • umiejętność planowania i monitorowania działań;
 • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania.
  Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość udziału w ciekawych i różnorodnych projektach;
 • przyjazną i kreatywną atmosferę pracy;
 • możliwość stałego rozwoju i udział w szkoleniach.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy (CV),
 • list motywacyjny.
Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: [ukryte]
Instytut Dziedzictwa Solidarności zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego postępowania w dowolnym czasie bez rozstrzygania o wyborze kandydata na pracownika lub zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną wybranych kandydatów lub kandydatek.
Informacje o firmie
Misją Instytutu Dziedzictwa Solidarności jest popularyzacja fenomenu i znaczenia NSZZ „Solidarność” w Polsce i na arenie międzynarodowej. Nieustannie pracujemy nad zabezpieczaniem historii, a także narodowego dziedzictwa. Żywa tradycja narodowa, do której niezmiennie odwołuje się NSZZ „Solidarność”, może i powinna stanowić motywację intelektualną oraz wzorzec etyczny dla młodych pokoleń szukających inspiracji dla własnej drogi życiowej.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym następującej informacji:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Instytut Dziedzictwa Solidarności z siedzibą w Gdańsku [80-886] Targ Drzewny 8 złożonej przeze mnie aplikacji w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres najbliższych 9 miesięcy."
Administratorem danych osób fizycznych jest Instytut Dziedzictwa Solidarności z siedzibą w Gdańsku [80-886] ul. Targ Drzewny 8, więcej informacji dotyczących przetwarzania danych znajduje się na stronie www.ids1980.pl w zakładce BIP.
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65534250

Aktualizacja: 01.12.2023

Wróć do góry