Inspektor / Inspektorka - Specjalista / Specjalistka ds. finansowych

Ogłoszenie nieaktualne

Inspektor / Inspektorka - Specjalista / Specjalistka ds. finansowych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Specjalista

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki ekonomiczne,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość programu MS Excel,
 • umiejętności analityczne,
 • dobra organizacja pracy,
 • skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie,
Mile widziane:
 • znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość zasad rachunkowości jednostek budżetowych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
Oferujemy:
 • pracę w dynamicznym zespole, który ceni sobie współpracę, rozwój i pozytywną energię,
 • realizację ciekawych projektów,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • 13 pensja,
 • benefity (ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinasowanie wypoczynku dla dzieci; refundacja zakupu okularów korekcyjnych),
 • elastyczny czas pracy,
Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. Tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • umowa o pracę na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, kolejna umowa o pracę do uzgodnienia,
 • wynagrodzenie całkowite w przedziale 4500 – 5200 zł brutto uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji (wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 20023 r. Dz. U.2023 r. poz. 1102 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
 • przewidywany termin zatrudnienia: październik 2023,
 • miejsce pracy: siedziba Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk

Podstawowe obowiązki:

 • rozliczanie pod względem finansowym otrzymanych dofinansowań,
 • współpraca z innymi Działami Hevelianum w zakresie finansowym dotyczącym pozyskiwanych środków,
 • nawiązywanie kontaktów, utrzymywanie relacji i stała współpraca z instytucjami partnerskimi i finansującymi Hevelianum w zakresie rozliczeń finansowych,
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji i korespondencji związanej z rozliczeniami według ustalonego harmonogramu, sporządzanie sprawozdań finansowych, archiwizacja - zgodnie z umowami o dofinansowanie, wytycznymi instytucji finansujących i procedurami wewnętrznymi Hevelianum,
 • bieżąca współpraca pod względem finansowym z Urzędem Miejskim w Gdańsku i innymi organami w zakresie realizacji dofinansowywanych projektów,
 • księgowanie dokumentów finansowo-księgowych,
 • prowadzenie ewidencji dokumentów finansowo – księgowych w elektronicznym obiegu dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji umów Hevelianum w elektronicznym obiegu dokumentów,
 • weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sprawowanie kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym wydatków Działu Finansów i Kadr,
 • wystawianie wszelkich dokumentów dotyczących sprzedaży w Hevelianum,
 • przygotowywanie zestawień dotyczących sprzedaży,
 • bieżąca obsługa ściągalności należności i dochodzenia roszczeń,
 • wystawianie not korygujących,
 • monitorowanie wykonania kontraktów realizowanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie właściwości Działu Finansów i Kadr,
 • współprowadzenie dokumentacji wyposażenia Hevelianum oraz ewidencji środków trwałych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • mile widziane referencje,
 • kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw pracy, dyplomów ukończenia studiów, itp.,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hevelianum z siedzibą przy ul. Gradowej 6, 80-802 Gdańsk, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000)”.

Ogłoszenie z portalu

praca.pl
 • Numer ogłoszenia: 65446081
 • Data wyróżnienia: 11.09.2023
 • Data wprowadzenia: 11.09.2023
 • Aktualizacja: 10.10.2023
Wróć do góry