Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie nieaktualne

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Stanowiska asystenckie,
Wsparcie administracyjne,
Zarządzanie biurem
Poziom stanowiska
Kierownik,
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • informowanie i doradzanie administratorowi danych osobowych oraz jego pracownikom w zakresie ich obowiązków,
 • monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych przepisów unijnych oraz krajowych przepisów odnoszących się do ochrony danych,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania,
 • analizowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania,
 • informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań
 • udział w tworzeniu dokumentacji i procedur związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych w GUMed,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa oraz inicjowanie działań, zmierzających do dostosowania aktualnych procedur i przepisów wewnętrznych,
 • opiniowanie umów, procedur i instrukcji wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie wzorów dokumentów, klauzul informacyjnych, klauzul zgód, umów powierzenia, procedur oraz innych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych;
 • monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w GUMed,
 • prowadzenie szkoleń na temat ochrony danych osobowych dla nowych i aktualnych pracowników GUMed,
 • kontrola prawidłowości procesów pod kątem ochrony danych osobowych oraz prowadzenie wymaganych przepisami prawa rejestrów,
 • zarządzanie incydentami i naruszeniami ochrony danych osobowych.
 
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego
 • atutem będą studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych),
 • 5-letniego doświadczenia na samodzielnym stanowisku Inspektora Ochrony Danych w podmiocie publicznym lub uczelni wyższej, lub innej wielooddziałowej i złożonej organizacji zatrudniającej minimum 500 osób
 • wiedza na temat prawa i praktyk w zakresie RODO, pozostałych przepisów unijnych oraz krajowych przepisów odnoszących się do ochrony danych – potwierdzona szkoleniami i certyfikatami
 • wiedza na temat sektora, w którym działa Gdański Uniwersytet Medyczny (sektor oświaty);
 • odpowiednia wiedza na temat procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych w szkole lub placówce oświatowej;
 • znajomość procedur administracyjnych podmiotów publicznych
 • doświadczenia w przeprowadzaniu oceny ryzyka, opiniowaniu dokumentów, inicjatyw i projektów, (wymagana wiedza potwierdzona szkoleniami i certyfikatami dla jednej z kilku. Metod oceny ryzyka)
 • wiedza z zakresu zabezpieczeń technicznych i teleinformatycznych – certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001 będzie dodatkowym atutem.
 • doświadczenia w prowadzeniu rejestrów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
 
ZASADY APLIKOWANIA:
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) wraz z dokumentami potwierdzającymi wiedze i doświadczenie za pomocą przycisku APLIKUJ.
 • Termin nadsyłania aplikacji to 23 czerwca 2023.
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65343829
 • Data wyróżnienia: 07.06.2023
 • Data wprowadzenia: 07.06.2023
Wróć do góry