Inspektor terenowy - Władysławowo

Ogłoszenie nieaktualne

Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Praca w polsce,
Mechanika,
Konstrukcja / technologie
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Praca w terenie

Aktualizacja: 29 dni temu

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunek okrętowy lub mechaniczny (Politechnika, Akademia Morska),
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w przemyśle stoczniowym, towarzystwie klasyfikacyjnym lub praktyka morska na statkach,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego.
Do zadań należeć będzie m.in:
 • prowadzenie nadzoru nad statkami morskimi, śródlądowymi, łodziami motorowymi, jachtami morskimi oraz innymi obiektami pływającymi,
 • odbiory materiałów i urządzeń w przemyśle okrętowym w oparciu o uznane standardy techniczne, przepisy i publikacje klasyfikacyjne, przepisy administracyjne, międzynarodowe konwencje wraz z kodami i rezolucjami
  a także na podstawie wewnętrznych uregulowań Polskiego Rejestru Statków S.A.,
 • uczestnictwo w odbiorach podczas budowy, przebudowy, remontów oraz przeglądów okresowych przedmiotów zleceń w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą,
 • sporządzanie sprawozdań, metryk, zaświadczeń oraz innych dokumentów opisujących i potwierdzających stan faktyczny przedmiotów zleceń lub nadzoru.
Oferujemy:
 • stabilne warunki wynagrodzenia,
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
Informacje o firmie
Polski Rejestr Statków S.A. jest instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym, która kierując się interesem publicznym – poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów - pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

Prosimy o dodanie klauzuli:

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. oraz jeżeli taka Państwa wola:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.
zobacz klauzule
 • Numer ogłoszenia: 63556818
 • Data wprowadzenia: 9 lipca 2020
 • Wyświetleń: 310
 • Wyświetleń na liście: 3 981