Inżynier budowy/ Inżynier projektu

Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu
Rodzaj umowy
Kontrakt,
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Budownictwo,
Konstrukcja / technologie
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 11 dni temu

Vivia Next Sp. z o.o., prowadzi działalność gospodarczą w branży budowlanej. Nasze działania oparte są na nowych technologiach w usystematyzowanym środowisku. Naszym celem jest realizacja projektów innowacyjnych w obszarze budownictwa kubaturowego.


                                                  Inżynier budowy/ Inżynier projektu
                                                             Miejsce pracy: Gdańsk
Wymagania:
 • wykształcenie techniczne  (preferowany kierunek budownictwo/inżynieria produkcji) lub w trakcie studiów.
 • duże zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • chęć podejmowania nowych wyzwań oraz uczenia się
 • umiejętności pracy w zespole
Zadania na stanowisku:
 • nadzór nad procesem projektowym oraz udział w koordynacji prac budowlanych,
 • przygotowywanie analiz technologicznych, bieżący monitoring rynku nowych technologii w budownictwie,
 • weryfikacja projektów pod względem zgodności z założeniami i ustalonymi standardami,
 • współpraca z podwykonawcami,
 • nadzór nad dokumentacją wykonawczą i podwykonawczą,
Oferujemy:
 • atrakcyjne warunki finansowe adekwatne do doświadczenia
 • możliwość rozwoju w prężnie rozwijającej się firmie o innowacyjnym podejściu do budownictwa
 • współpracę z doświadczonym zespołem inżynierów oraz projektantów
 • pracę w przyjaznej atmosferze.
 • praca możliwa również w niepełnym wymiarze godzin
Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV drogą mailową na adres: r...@vivia... Wyświetl e-mail . W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie nazwy stanowiska.

Prosimy o załączenie do CV poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w mojej aplikacji, przez Vivia Next  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Batorego 16/1A (KRS 000075... Wyświetl numer 6) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w mojej aplikacji, przez Vivia Next Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Batorego 16/1A (KRS 000075... Wyświetl numer 6) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym również na inne stanowiska pracy.

W związku z tym, że jesteśmy zainteresowani Pana/Pani udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, uprzejmie prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani aplikacji następujących klauzul zgody dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów realizacji niniejszego postępowania rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), jednocześnie przedstawiamy Panu/Pani informację dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:
1. Administrator danych.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vivia Next Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (80-251) Gdańsku przy ul. Batorego 16/1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000075... Wyświetl numer 6, NIP 957111... Wyświetl numer 0, REGON 381640... Wyświetl numer , posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych (zwana dalej „Administratorem”).
2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na następujące dane kontaktowe: Vivia Next Sp. z o.o., 80-251 Gdańsk, ul. Batorego 16/1A, adres e-mail: d...@vivia... Wyświetl e-mail .  
3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym również na inne stanowiska pracy, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora związanych z realizowanym procesem rekrutacyjnym lub przyszłymi procesami rekrutacyjnymi lub Pana/Pani osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia.
4. Udostępnienie danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom, z których Administrator korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności realizowanych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, w tym w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi doradcze, informatyczne lub pomoc prawną.
5. Okres przechowywania danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres do 24 miesięcy, liczonych od dnia wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub do czasu wycofania zgody (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze), z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora związanych z realizowanym procesem rekrutacyjnym lub przyszłymi procesami rekrutacyjnymi lub Pana/Pani osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia takich roszczeń, ustalenia odpowiedzialności Administratora lub obrony przed roszczeniami, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa.
6. Przysługujące prawa.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że nie podlega Pan/Pani decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację, z zastrzeżeniem przypadków określonych w zdaniu poprzednim.
8. Wymóg podania danych.
Podanie danych osobowych zawartych w aplikacji jest dobrowolne, chociaż jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym i dalszych procesach rekrutacyjnych. 
Informacje o firmie
Vivia Next Sp. z o.o., prowadzi działalność gospodarczą w branży budowlanej. Nasze działania oparte są na nowych technologiach w usystematyzowanym środowisku. Naszym celem jest realizacja projektów innowacyjnych w obszarze budownictwa kubaturowego.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w mojej aplikacji, przez Vivia Next Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Batorego 16/1A (KRS 0000753826) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w mojej aplikacji, przez Vivia Next Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Batorego 16/1A (KRS 0000753826) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym również na inne stanowiska pracy.
zobacz klauzulę
Ogłoszenie premium
r...@vivia... Wyświetl e-mail
Vivia Next Sp. z o.o.
Adres
Gdańsk
Ważne jeszcze 18 dni (do 15.11.2020)
obserwuj to ogłoszenie
 • Numer ogłoszenia: 63829820
 • Data wyróżnienia: 16 października 2020
 • Data wprowadzenia: 16 października 2020
 • Wyświetleń: 1 043
 • Wyświetleń na liście: 35 251
Wydrukuj to ogłoszenie
Poleć znajomemu
Podziel się na Facebooku
zgłoś do moderacji