K i e r o w n i k Zespołu Windykacji Prawnej i Egzekucyjnej

Ogłoszenie nieaktualne

Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Prawo,
Windykacja
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 21 dni temu

Wymagania
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania procesami windykacji sądowo – egzekucyjnej,
 • Doskonała znajomość zagadnień prawnych związanych z obszarem egzekucji komorniczej i dochodzenia wierzytelności
 • Doskonała umiejętność zarządzania zespołem, wspieranie i motywowanie podległych pracowników  
 • Wysoki poziom komunikatywności i ponadprzeciętne zdolności organizacyjne
 • Kreatywność i otwartość na nowoczesne rozwiązania techniczne optymalizujące prace zespołu
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania wierzytelnościami  

Zakres obowiązków
 • Monitorowanie podległych procesów windykacyjnych, oraz podnoszenie ich skuteczności  
 • Realizacja założonych planów w zakresie efektywności windykacji
 • Nadzorowanie prowadzonych przez pracowników spraw w toczących się postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych, restrukturyzacyjnych itp.
 • Koordynowanie i organizowanie bieżącej pracy zespołu
 • Współpraca z innymi działami firmy oraz instytucjami zewnętrznymi (tj. sądy, komornicy, fundusze sekurytyzacyjne)
Oferujemy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasowym,
 • Prywatną opiekę medyczną oraz możliwość uczestnictwa w programie sportowym,
 • Pracę w dynamicznym zespole,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów,
 • Samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania własnych rozwiązań,
 • Szybką realizację kreowanych pomysłów poprzez wsparcie IT oraz innych zespołów w Spółce

Prosimy o dodanie klauzuli:

W CV należy umieścić następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej dla celów realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych Cross Finance Sp. z o.o. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem IOD@crossfinance.plKlauzula obowiązku informacyjnego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO ) informuję, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora., można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail iod@crossfinance.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z: a/ przeprowadzeniem procesu rekrutacji podstawą prawną są przepisy Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, b/przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacji podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody przez Pana/Panią. Obowiązkowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w Kodeksie Pracy , niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji . Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości udziału Pana/Pani w procesie rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także w przypadkach przewidzianych przepisami RODO - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można następnie przesłać innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
zobacz klauzule
 • Numer ogłoszenia: 63570729
 • Data wyróżnienia: 14 lipca 2020
 • Data wprowadzenia: 14 lipca 2020
 • Wyświetleń: 648
 • Wyświetleń na liście: 19 393