Kierownik apteki - Apteka Szpitalna, Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Ogłoszenie nieaktualne

Kierownik apteki - Apteka Szpitalna, Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Farmacja,
Służba zdrowia
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Nr ref: D1.110.42.2023

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.-
Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Kierownik apteki - Apteka Szpitalna przy Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
- Zespół Farmacji Szpitalnej

Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • Udział w tworzeniu programu opieki farmaceutycznej na oddziałach klinicznych
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz program PPK realizowane przez PZU S.A.
 • Atrakcyjny pakiet dodatków pozapłacowych - ZFŚS ("wczasy pod gruszą", świadczenia świąteczne, zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)
 • Kartę sportową na preferencyjnych warunkach
 • Zniżki na badania profilaktyczne
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego
Podstawowe zadania na stanowisku:
 • Zapewnienie prawidłowego wykonywania procedur obowiązujących w aptece
 • Nadzór nad bieżącą działalnością apteki
 • Organizacja pracy zgodnie z obowiązującym prawem farmaceutycznym i standardami firmy
 • Nadzór nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnionym w aptece
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji zintegrowanego SZJ
 • Przestrzeganie przepisów BHP i higieny pracy
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wymagania:
 • Wykształcenie farmaceutyczne (magister farmacji) z prawem wykonywania zawodu
 • Wymagania dotyczące kierownika apteki zgodnie z art. 92 Ustawy o zawodzie farmaceuty (poniżej)
 • Motywacja do pracy
 • Elastyczność, samodzielność i odpowiedzialność w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zaświadczenie o niekaralności  (zawodowej, cywilnej, karnej)
Wymagania zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty Art. 92:
Kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy;
 2. posiada tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej;
 3. daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki;
 4. wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
 5. wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. od oferentów oczekujemy dopełnienia obowiązku szczepień przeciwko Covid-19

Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną na adres [ukryte] lub przez przycisk ‘Aplikuj’ dostępny na stronie www Spółki

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
 • Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: [ukryte] , nr telefonu 58 76 40 339.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 • Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65306903
 • Data wprowadzenia: 05.05.2023
 • Aktualizacja: 05.05.2023
Wróć do góry