Kierownik-Wychowawca do placówki wsparcia dziennego

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka,
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 3 miesiące temu

Poszukujemy do naszego zespołu Kierownika-Wychowawcy/Kierowniczki-Wychowawczyni placówki wsparcia dziennego „SPOT Północ” na Gdyńskim Oksywiu (Płk. Dąbka). Cenimy pracę w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. Bliska jest nam filozofia Porozumienia bez Przemocy i metod dialogowych. Poszukujemy osoby, która lubi pracę z dziećmi i ma zacięcie do kierowania zespołem.

Zakres obowiązków:
1. kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. współpraca z rodzicami i  wsparcie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci uczęszczających do  placówki,
3. budowa i wdrożenie programu placówki,
4. planowanie, realizacja zajęć śródrocznych oraz stacjonarnego wypoczynku letniego i zimowego dzieci,
5. zarządzanie i koordynacja zespołu placówki oraz wolontariatu, ustalanie i wdrażanie harmonogramu pracy, wsparcie kadry,
6. dbałość o zaplecze lokalowe przeznaczone do realizacji działania placówki, odpowiedzialność za powierzony majątek,
7. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji placówki,
8. monitoring i nadzór nad sprawozdawczością placówki, zgodnie z wymogami formalnymi,
9. Powołanie i organizacja Zespołu Monitorującego oraz współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
10. zarządzanie budżetem placówki, pozyskiwanie dodatkowych środków na potrzeby funkcjonowania placówki i realizacji dodatkowych działań,
11. Współpraca z Zespołem Placówek Specjalistycznych, MOPS, placówkami oświatowymi, współpraca  z podmiotami realizującymi działania rewitalizacyjne w lokalnej społeczności, sądami rejonowymi, organizacjami i instytucjami pracującymi ba rzecz dziecka i rodziny,
12. Rekrutacja i kwalifikacja dzieci i młodzieży,
Wymagania formalne:
1. wykształcenie wyższe - na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
2. znajomość przepisów prawa oraz ich stosowanie w praktyce, w szczególności: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),
3. znajomość podstawowych zagadnień organizowania i prowadzenia placówek wsparcia dziennego.
Szczególnie ważne jest dla nas:
1. Doświadczenie w pracy z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2. Znajomość specyfiki pracy w NGO,
3. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
4. Długoterminowe zaangażowanie.

Oferujemy:
1. Umowę o pracę
2. Zatrudnienie od 1.05.2022,
3. Godziny pracy: 9-17
4. Comiesięczną superwizję zespołu, udział w szkoleniach podnoszących kompetencje,
5. Możliwość zaangażowania się w dodatkowe projekty w Fundacji.

Kontakt:
Prosimy o przesyłanie CV na adres -   [ukryte]
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych.
W razie potrzeby dodatkowych informacji - prosimy o kontakt mailowy.
.......

 
Informacje o firmie
Gdańską Fundację Innowacji Społecznych (GFIS) powołaliśmy w 2007 roku, aby budować i wdrażać skuteczne rozwiązania skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wspierać rozwój lokalnych społeczności.

Ważnym segmentem działalności fundacji jest praca w środowisku lokalnym. Stworzyliśmy i od 2010 roku prowadzimy Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” wzorowany na brytyjskich doświadczeniach community centers. Tu budowany jest potencjał silnej społeczności, która świadomie wpływa na swoją przyszłość. Mieszkańcy aby skutecznie działać potrzebują dobrej komunikacji i dostępu do wiedzy. Dlatego stworzyliśmy i prowadzimy lokalny portal MojaOrunia.pl. Oferuje on rzetelne dziennikarstwo, lokalną blogosferę i monitoring ważnych dla dzielnicy wydarzeń.

Uczestniczyliśmy w przekształcaniu systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej na terenie Pomorza, angażując się w modernizację instytucjonalnych Domów Dziecka. Dziś prowadzimy 6 kameralnych Domów dla Dzieci w Trójmieście, gwarantując 84 wychowankom bezpieczeństwo, specjalistyczne wsparcie i rozwój do samodzielnego, dorosłego życia.

Wypracowaliśmy i realizujemy unikatowy w skali kraju program usamodzielnienia, w którym wychowankowie zdobywają kompetencje społeczno-zawodowe w oparciu o zatrudnienie w utworzonych i prowadzonych przez fundację 3 firmach społecznych – Kawiarni Kuźnia, Hotelu So Stay*** oraz Barze Centrala.

Bezpieczny start w dorosłe życie naszych wychowanków i wychowanek budujemy także poprzez wypracowany i wdrożony przez fundację program mieszkalnictwa wspomaganego, oparty na zasadach najmu społecznego. Jesteśmy operatorem 12 mieszkań wspomaganych, które są elementem Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Wspomaganego samorządu Gdańska.

W strategii rozwoju stawiamy na kreowanie takich rozwiązań, które wykorzystują osobisty potencjał, lokalne uwarunkowania oraz szeroką współpracę, prowadzą do trwałości i zakorzenienia świadczonych usług w społeczności lokalnej.  Jesteśmy organizacją uczącą się z bogatym doświadczeniem w kreowaniu zmiany. Nie boimy się wyzwań.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i dalszych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
zobacz klauzulę
  • Numer ogłoszenia: 64738240
  • Data wyróżnienia: 12.04.2022
  • Data wprowadzenia: 07.03.2022
  • Aktualizacja: 21.04.2022