Wróć do góry

Lider Techniczny / Obiektu - Facility Management

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Elektronika / Elektryka,
Zarządzanie nieruchomością,
Utrzymanie ruchu
Poziom stanowiska
Kierownik,
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 8 miesięcy temu

LIDER TECHNICZNY

Miejsce pracy: Gdańsk
Z JAKIMI CIEKAWYMI ZADANIAMI ZMIERZYSZ SIĘ U NAS?
 • Utrzymanie hal logistycznych w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości
 • Opracowywanie ofert na prace dodatkowe
 • Podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych w obiekcie
 • Inicjowanie dodatkowych prac i rozwiązań w obiekcie
 • Nadzorowanie pracy techników oraz podwykonawców
 • Optymalizowanie kosztów eksploatacyjnych oraz napraw
 • Przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Systematyczne prowadzenie dokumentacji obiektowej
SPRAWDŹ, CZY TO CIEBIE SZUKAMY?
 • Posiadasz świadectwo kwalifikacji SEP (GR I, II i III)
 • Doświadczenie w obsłudze technicznej budynków i zarządzaniu planowymi przeglądami (konserwacje, naprawy lub modernizacje głównie systemów elektrycznych i elektronicznych, wentylacji, klimatyzacji, wod-kan)
 • Znasz i potrafisz posługiwać się pakietem MS Office
 • Nie boisz się pracować na wysokości i masz zdolność do pracy pow. 3 m
 • Potrafisz efektywnie organizować czas sobie i innym
 • Masz biznesowe podejście do wykonywanych zdań
 • Dbasz o bezpieczeństwo w każdej sytuacji
 • Wykształcenie techniczne i/lub dodatkowe uprawnienia będą dla nas dodatkowym atutem
SPRAWDŹ, CZY MAMY WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ?
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
 • Prywatna opieka medyczna z możliwością uzupełnienia o pakiet stomatologiczny
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • 50% dofinansowania do karty sportowej
 • Profesjonalne i atestowane narzędzia pracy
 • Kurs języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego w formie online dla Pracownika oraz jednej osoby towarzyszącej
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzi/imienin
 • Wsparcie Kierownika Regionu, który pracuje w Gdańsku
Informacje o firmie
FBSerwis to polska firma, która jest częścią Grupy Budimex oraz globalnej  grupy Ferrovial, świadczy usługi w zakresie: kompleksowego utrzymania infrastruktury, usług środowiskowych, kompleksowej obsługi nieruchomości (Facility Management) i usług dotyczących efektywności energetycznej. FBSerwis jest pionierem w zakresie kompleksowych usług świadczonych zgodnie z ideą Smart City.
Najważniejsze fakty:
 • utrzymujemy blisko 1700 km dróg krajowych  i autostrad,
 • obsługujemy prawie 1 mln osób w zakresie odbioru odpadów komunalnych w województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim i małopolskim,
 • posiadamy 4 instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (status RIPOK), w tym dwie z własnym składowiskiem,
 • utrzymujemy 1 milion metrów kwadratowych powierzchni budynków oraz obiektów przemysłowych i sportowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 (FBSerwis). FBSerwis wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: rodo.fbs@fbserwis.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane umieszczone w aplikacji, w zakresie niewymaganym przepisami prawa, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
realizacji prawnie uzasadnionego interesu FBSerwis jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FBSerwis będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia typu: nałogi, niepełnosprawność, renta) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie.

Może Pani/Pan, w dowolnym momencie, wycofać każdą z wyrażonych zgód.

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT oraz inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji celów przetwarzania. Ponadto FBSerwis może przekazać dane osobowe organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Może Pani/ Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: rodo.fbs@fbserwis.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 lit. c RODO do sześciu (6) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział;
w przypadku danych wykraczających poza zakres wymagany przez art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy lub wynikający z odrębnych przepisów przetwarzanych na podstawie art. 6 lit. a RODO do momentu wycofania zgody;
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FBSerwis do sześciu (6) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu;
w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lecz nie dłużej niż przez dwanaście (12) miesięcy.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
żądania do nich dostępu,
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Jeśli Pani/ Pana aplikacja (CV) została przekazana do FBSerwis w ramach programu poleceń pracowniczych, to źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych jest osoba polecająca Panią/ Pana do pracy w FBSerwis. W takim przypadku kategorie przetwarzanych danych to: (I) imię/ imiona i nazwisko, (II) data urodzenia, (III) dane kontaktowe, a gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku również: (IV) wykształcenie, (V) kwalifikacje zawodowe, (VI) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo wśród kategorii przetwarzanych danych, mogą znaleźć się inne dane zawarte przez Panią/ Pana w aplikacji (CV).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 64356720
 • Data wyróżnienia: 18.10.2022
 • Data wprowadzenia: 02.07.2021
 • Aktualizacja: 28.09.2022