Magazynier

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Magazynowanie,
Pracownicy magazynowi,
Produkcja
Poziom stanowiska
Specjalista,
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 2 miesiące temu | Nr ref: MAG/08/22

Biuro Rekrutacji Personelu SEARCHERS, w imieniu Klienta, będącego solidną firmą produkcyjną, rekomenduje pracę na stanowisku:

                                               MAGAZYNIER
                (z uprawnieniami UDT do kierowania wózkami widłowymi)

Zadania na stanowisku:
 • operowanie wózkiem widłowym,
 • przyjęcie, logistyka wewnątrzmagazynowa i wydawanie towaru,
 • zabezpieczanie palet i towaru (zgodnie z instrukcjami),
 • dbanie o porządek w obszarze magazynu,
 • współpraca z działem produkcji (dostarczanie surowców na produkcję).
Oczekiwania:
 • uprawnienia UDT na wózki widłowe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • gotowość do pracy w systemie czterobrygadowym,
 • minimum obsługi Excela + ogólne obycie z komputerem.
Oferujemy:
 • umowę o pracę z porządnym wynagrodzeniem (podstawa + premia),
 • każda ewentualna nadgodzina extra płatna 100%,
 • wczasy pod gruszą, dofinansowanie do kolonii, ubezpieczenia grupowe,
 • pracę w nowoczesnym zakładzie,
 • bardzo mocne wsparcie pozytywnych przełożonych,
 • pracę w systemie czterobrygadowym,
 • parking firmowy.
Zapraszamy:
 • do przesyłania CV na adres [ukryte] , w tytule wiadomości koniecznie wpisując nr ref MAG/08/22
W treści CV prosimy dopisać;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV) w procesie rekrutacyjnym nr MAG/08/22 prowadzonym przez  SEARCHERS z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk, w tym na udostępnienie w/w danych potencjalnemu pracodawcy.

Skontaktujemy się z  wybranymi Kandydatami.
Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 27979
…KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej: Rozporządzenie lub RODO informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEARCHERS z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem w następujący sposób: a) listownie na adres: ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk b) drogą e-mailową: [ukryte] c) telefonicznie: +48 [ukryte]
2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, udostępniania Pani/Pana danych potencjalnym pracodawcom, udziału w przyszłych procesach rekrutacji (o ile Pani/Pan wyraziła/ł na to zgodę) oraz udzielania Pani/Panu pomocy w znalezieniu pracy, w tym poprzez prezentowanie Pani/Panu odpowiednich ofert pracy.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) obowiązek prawny w zakresie uzyskania danych osobowych określonych w treści przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
b) podejmowanie działań przed zawarciem umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: w zakresie danych zebranych od Pani/Pana podczas rozmowy kwalifikacyjnej; Administrator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to mu potrzebne do oceny czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;
d) zgoda wyrażona przez Panią/Pana w zakresie przetwarzania danych wykraczających poza katalog danych osobowych określony przepisem prawa, o którym mowa w pkt a powyżej - odnośnie Pani/Pana udziału w aktualnym procesie rekrutacji, jak i przyszłych, prowadzonych przez Administratora procesach rekrutacji, a także odnośnie przekazania Pani/Pana danych osobowych określonemu podmiotowi (potencjalnemu pracodawcy) jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona - art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania zebranych od Pani/Pana danych, o których mowa powyżej w ust. 2, tj. co do zasady:
a) w przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym - do czasu zakończenia prowadzonego procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia wyrażenia zgody w tym zakresie lub do dnia cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody;
b) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pan danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
5. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, a w szczególności, tj. potencjalnym pracodawcom poszukującym pracowników odpowiadających Pani/Pana wykształceniu i doświadczeniu, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; podmiotom świadczącym usługi techniczne na rzecz Administratora; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie podlegają profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. W przypadku aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę pracę, podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z treści przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy stanowi wymóg ustawowy i jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych w szerszym zakresie ma natomiast charakter dobrowolny i odbywa się za Pani/Pana zgodą. W przypadku natomiast aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia przedmiotowej umowy, tj. wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 64948579
 • Data wyróżnienia: 04.08.2022
 • Data wprowadzenia: 04.08.2022
 • Aktualizacja: 04.08.2022