Od administratora do głównego administratora

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Administrowanie siecią,
Architektura,
Programowanie
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak
Rekrutacja online
Tak

Aktualizacja: 14 dni temu

Dołącz do zespołu Gdyńskiego Centrum Informatyki!

pełny wymiar etatu (40 godzin tygodniowo)
Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:
 • zapewnienie ciągłości działania serwerów Linux (instalacje zgodnie ze specyfikacją, aktualizacje) oraz usług (proxy, DNS, WWW, SMTP), opieka nad środowiskiem sprzętowym serwerowni (ciągłość działania serwerów i pamięci masowych, diagnozowanie problemów, aktualizowanie firmware),
 • opieka nad środowiskiem wirtualizacyjnym VMware vSphere (przygotowywanie maszyn wirtualnych, aktualizacje, archiwizacja), opieka nad środowiskiem kopii zapasowych (tworzenie, monitorowanie i testowanie).
Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
 • WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE O KIERUNKU INFORMATYKA,
 • MINIMUM 3 LATA STAŻU PRACY,
 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SYSTEMAMI LINUX.
Umiejętności:
 • konfiguracji systemów Linux,
 • pisana skryptów automatyzujących - bash, powershell,
 • znajomość zagadnień związanych z pamięcią masową, sieci SAN oraz serwerami DELL, HPE, praktyczna wiedza z zakresu wirtualizacji, VMware, vSphere,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • prawo jazdy kat. B.
Dodatkowy atutem będą:
doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania systemami Windows, znajomość wirtualizatora KVM, narzędzi do tworzenia backupów (np. Veeam), doświadczenie w zarządzaniu Active Directory, znajomość systemu do monitorowania (np. Zabbix).
Co oferujemy:
 • praca w dynamicznie rozwijającej się jednostce kładącej nacisk na wdrażanie standardów i dobrych praktyk (m.in. ITIL), realizacja innowacyjnych projektów IT dla Miasta
 • dodatek stażowy od 5% do 20%,
 • dofinansowanie do wypoczynku urlopowego oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów),
 • umowa o pracę.

Dokumenty należy składać elektronicznie wypełniając formularz aplikacyjny dostępny na stronie BIP w treści ogłoszenia,
bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „Od administratora do głównego administratora w Gdyńskim Centrum Informatyki- oferta pracy” lub przesłać za pomocą ePUAP.

Treść ogłoszenia oraz link aplikacyjny- https://bip.um.gdynia.pl/aktualne-nabory-i-konkursy,289/od-administratora-do-glownego-administratora-w-gdynskim-centrum-informatyki,582925

NA TWOJĄ APLIKACJĘ CZEKAMY DO 24.03.2023 !
 
Informacje o firmie
Głównym zadaniem GCI jest kompleksowa obsługa teleinformatyczna Urzędu Miasta Gdyni oraz podlegających mu jednostek organizacyjnych.

Gdyńskie Centrum Informatyki obsługuje we wskazanych obszarach (usługi: eksperckie, utrzymaniowe, serwisowe, operatorskie, zakupowe, wdrożeniowe) Gdyńskie Centrum Sportu, Zarząd Dróg i Zieleni, Biuro Planowania Przestrzennego i Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół oraz Urząd Miasta Gdyni.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Gdyńskim Centrum Informatyki jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)] dalej RODO, informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] będzie jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni Gdyńskie Centrum Informatyki [GCI], 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, e-mail: gci@gci.gdynia.pl; tel.: 58 527 85 00. 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych osobą kontaktową jest Inspektor ochrony danych dostępny pod adresem: iod_gci@gdynia.pl, adres pocztowy: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1b Kodeksu pracy). 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji odbywa się na zewnętrznej platformie elektronicznej dostarczonej przez firmę Traffit sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. 5. Administrator będzie przekazywać dane osobowe pozyskane w trakcie rekrutacji podmiotom współpracującym, w tym Urzędowi Miasta Gdyni - na podstawie powierzenia, a także organom władzy publicznej uprawnionym do otrzymania takich danych na podstawie właściwych przepisów prawa. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Administrator przewiduje częściowe profilowanie kandydatów w oparciu o otrzymane dane, które będzie polegać na ich wykorzystaniu do porównania i oceny kandydatów. Profilowanie nie będzie dokonywane w sposób zautomatyzowany. 8. Czas przetwarzania danych osobowych w systemie jest zależny od uzyskanej od Pani/Pana zgody i może wynosić do 12 miesięcy, a w pozostałych przypadkach czas przechowywania dokumentacji wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosić będzie 5 lat. 9. Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskania z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wycofania zgody na przetwarzanie danych dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO). d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO (art.77 RODO). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65246387
 • Data wyróżnienia: 16.03.2023
 • Data wprowadzenia: 13.03.2023