Wróć do góry

Od podinspektora do głównego specjalisty w UMG (zamówienia publiczne)

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Rekrutacja online
Tak

Aktualizacja: 2 miesiące temu

                                                                                              Gdynia, dnia 20 marca 2023 r.
                                                                                                            Urząd Miasta Gdyni,
                                                                                      al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
                                                                                  poszukuje kandydatów na stanowisko
                                                                      od podinspektora do głównego specjalisty

Dołącz do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Urzędu Miasta Gdyni!
PEŁNY WYMIAR ETATU - 40 GODZIN TYGODNIOWO

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:
 • Realizacja zadań dotyczących spraw związanych z zamówieniami publicznymi.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
 • WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych - prowadzenie postępowań lub uczestniczenie w postępowaniach w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

UMIEJĘTNOŚCI
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów: Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa Kodeks Cywilny, mile widziane prawo jazdy kat. B.

PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE
 • gotowość do uczenia się i samorozwoju, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu relacji z klientem.

Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia
Warunki pracy:

Wymagany kontakt osobisty, telefoniczny, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, chat, komunikatory elektroniczne) z pracownikami Urzędu i interesantami. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 - IV piętro. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny.

Co oferujemy:
 • przyjazny onboarding – wsparcie na etapie wdrożenia do pracy,
 • indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów),
 • dodatek stażowy od 5% do 20%, pakiet świadczeń socjalnych
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), umowa o pracę.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 • kopie dokumentów potwierdzających min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych - prowadzenie postępowań lub uczestniczenie w postępowaniach w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (należy potwierdzić okres rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy lub prowadzenia działalności np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres obowiązków, umowa B2B, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 •  życiorys zawodowy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.2022.530 z dnia 2022.03.04.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Dokumenty należy składać elektronicznie wypełniając formularz aplikacyjny.
bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami   i Geodezji - oferta pracy"
lub przesłać za pomocą ePUAP.
                                 NA TWOJĄ APLIKACJĘ CZEKAMY DO 20.04.2023!
APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ DO NAS, UDZIELIMY CI DODATKOWYCH INFORMACJI 58 668 87 97,
58 668 87 98, 58 527 36 95.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2023 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65258656
 • Data wyróżnienia: 23.03.2023
 • Data wprowadzenia: 23.03.2023
 • Aktualizacja: 05.04.2023