Od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Księgowości

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Rekrutacja online
Tak

Aktualizacja: 3 miesiące temu

                                                                                                   Gdynia, dnia 11.01.2023r.
                                                                                                              Urząd Miasta Gdyni,
                                                                                       al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
                                                                                  poszukuje kandydatów na stanowisko
                                                                      od podinspektora do starszego inspektora
Dołącz do Wydziału Księgowości
Urzędu Miasta Gdyni!
PEŁEN WYMIAR ETATU (40 GODZIN TYGODNIOWO) LUB ZASTĘPSTWO

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie list wypłat. Naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie deklaracji PIT.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PPK i PFRON oraz sporządzanie sprawozdań GUS.
Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
 • WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ŚREDNIE I 3 LATA STAŻU PRACY LUB WYŻSZE
mile widziane: wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość, prawo lub administracja.

UMIEJĘTNOŚCI
 • znajomość pakietu MS Office,
znajomość ustaw oraz rozporządzeń: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE
 • nastawienie na współpracę, samodzielność, planowanie i organizowanie pracy własnej,
dodatkowym atutem będą: umiejętność rozliczeń wynagrodzeń, zasiłków i podatku dochodowego od osób fizycznych, sumienność, rzetelność.

Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia.
Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty, telefoniczny, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, chat, komunikatory elektroniczne) z pracownikami Urzędu i interesantami. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (I piętro). Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Co oferujemy:
 • przyjazny onboarding – wsparcie na etapie wdrożenia do pracy,
 • indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów),
 • dodatek stażowy od 5% do 20%, pakiet świadczeń socjalnych
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • umowa o pracę.
Wymagane dokumenty oraz oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie min. średnie i min. 3 lata stażu pracy (należy potwierdzić dzień rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu) lub wykształcenie wyższe,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu   z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
 • życiorys zawodowy i list motywacyjny,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j., Dz.U.2022.530 z pózn. zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Dokumenty należy składać elektronicznie wypełniając formularz aplikacyjny.
bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Księgowości- oferta pracy" lub przesłać za pomocą ePUAP.
                                        NA TWOJĄ APLIKACJĘ CZEKAMY DO 13.02.2023 !
APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ DO NAS, UDZIELIMY CI DODATKOWYCH INFORMACJI 58 668 87 98.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65167658
 • Data wyróżnienia: 12.01.2023
 • Data wprowadzenia: 12.01.2023