Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Ogłoszenie maxi

Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4813 - 5288
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Przychodzące
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny
 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
operatora numerów alarmowych
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Czym będziesz się zajmować:

Osoba na tym stanowisku:
 • obsługuje zgłoszenia alarmowe wpływające do Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • współpracuje z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnymi centrum zarządzania kryzysowego,
 • przed rozpoczęciem realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.
Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):
 •  Wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,
 •  Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka na danym poziomie),
 • Znajomość języka  polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego),
 •  Znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Znajomość  rozporządzenia w sprawie: organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych;
 • Umiejętności w zakresie: działania pod wpływem stresu i presją czasu, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, precyzyjnego przekazywania komunikatów oraz współpracy;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe - nieobligatoryjne)
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą innych numerów alarmowych,
 • doświadczenie w obsłudze zgłoszeń w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo – gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych.
Co oferujemy

Warunki pracy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny 6 miesięcy,
 • pełen wymiar etatu,
 • stałe wynagrodzenie w kwocie ok. 4813 zł brutto (plus dodatek stażowy),
 • po zakończeniu szkolenia podstawowego dla operatorów numerów alarmowych i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, wynagrodzenie w kwocie ok. 5288 zł,
 • praca w systemie zmianowym równoważnym po 12 godzin (godziny: 7-19, 19-7), elastyczny grafik
 • specjalistyczne szkolenie dla operatorów numerów alarmowych, po którym uzyskuje się certyfikat operatora numerów alarmowych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
 • dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • etap językowy - weryfikacja umiejętności w zakresie znajomości języka obcego wskazanego przez kandydata w oświadczeniu w formie konwersacji,
 • etap psychologiczny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o znajomości języka obcego (ze wskazaniem, jaki to język) w stopniu komunikatywnym,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
- kopia ważnego certyfikatu operatora numeru alarmowego.

Aplikuj:
 • W formie papierowej z dopiskiem : „Nabór na operatora numerów alarmowych” na adres:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek:
3/23

Termin ważności ogłoszenia: ogłoszenie bezterminowe
 • W formie elektronicznej:
  Dokumenty można  składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych”, pod adresem: https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/dla-klienta/doreczanie-dokumentow-elektronicznych/doreczanie-dokumentow-elektronicznych-do-puw.html
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Klauzula Informacyjna:
Przed złożeniem dokumentów, zapoznaj się z naszą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/137433_klauzula-informacyjna.html

O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń dostępnych na stronie BIP urzędu w zakładce „Praca w PUW” (https://uwgdansk.bip.gov.pl/praca-w-puw/zasady-naboru-ogloszenia-oraz-informacje-nt-stazy-i-praktyk-w-puw.html).


 
Informacje o firmie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
https://uwgdansk.bip.gov.pl/oferty-pracy/


Więcej informacji o systemie powiadamiania ratunkowego i pracy operatorów numerów alarmowych:
https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112

Prosimy o dodanie klauzuli:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/137433_klauzula-informacyjna.html
zobacz klauzulę
zgłoś do moderacji
avatar

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

z...@gdans... Wyświetl e-mail
obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Wrzeszcz
Sosnowa 2 
Zobacz dane kontaktowe
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności
Ważne jeszcze 13 dni (do 13.12.2023)
 • Numer ogłoszenia: 64354676
 • Data wyróżnienia: 27.11.2023
 • Data wprowadzenia: 01.07.2021
 • Aktualizacja: 11.09.2023
Wróć do góry