Operator numeru alarmowego 112

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto (od)
3 800
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Przychodzące
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 5 miesięcy temu

Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko OPERATORA NUMERU ALARMOWEGO 112.

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przyjmuje (także w języku obcym) i rejestruje w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszenia przychodzące pod numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym prowadzi rozmowy z osobami kierującymi zgłoszenie),
 • przekazuje zgłoszenia dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną klasyfikacją zdarzenia bądź zagrożenia,
 • odbiera potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazuje osobom zgłaszającym informacje o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego,
 • współpracuje z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):
 •  wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,
 •  znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka na danym poziomie),
 • znajomość języka  polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego),
 •  znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość  rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego,
 • umiejętności w zakresie: działania pod wpływem stresu i presją czasu, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, precyzyjnego przekazywania komunikatów oraz współpracy.
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe - nieobligatoryjne):
 • doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej,
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą innych numerów alarmowych
 • doświadczenie w obsłudze zgłoszeń w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo – gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych.

Co oferujemy
Warunki pracy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 6 miesięcy),
 • pełen wymiar etatu,
 • stałe wynagrodzenie w kwocie ok. 3800 zł brutto plus dodatek stażowy,
 • praca w systemie zmianowym równoważnym po 12 godzin (godziny: 7-19, 19-7), elastyczny grafik,
 • specjalistyczne szkolenie dla operatorów numerów alarmowych, po którym uzyskuje się Krajowy Certyfikat,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
 • dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • etap językowy - weryfikacja umiejętności w zakresie znajomości języka obcego wskazanego przez kandydata w oświadczeniu w formie konwersacji,
 • etap psychologiczny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):
 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie (podpisane własnoręcznym podpisem) o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o znajomości języka obcego (ze wskazaniem, jaki to język) w stopniu komunikatywnym,
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych (dotyczy osób nie posiadających  obywatelstwa polskiego).
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
- kopia ważnego certyfikatu operatora numeru alarmowego.

Aplikuj:
 • W formie papierowej z dopiskiem : „Nabór na operatora numeru alarmowego 112 nr 2/20”na adres:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
(punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu)
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 2/20

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 25 lutego 2021 r.
 • W formie elektronicznej:
Dokumenty można  składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych”, pod adresem: https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/dla-klienta/doreczanie-dokumentow-elektronicznych/doreczanie-dokumentow-elektronicznych-do-puw.html

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Klauzula Informacyjna:
Przed złożeniem dokumentów, zapoznaj się z naszą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/137433_klauzula-informacyjna.html

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 25 lutego 2021 r.
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń dostępnych na stronie BIP urzędu w zakładce „Praca w PUW”: https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: tel.: (58) 30 77 141, (58) 30 77 530.

 
Informacje o firmie
Więcej informacji o systemie powiadamiania ratunkowego i pracy operatorów numerów alarmowych: https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112
 • Numer ogłoszenia: 62836821
 • Data wyróżnienia: 31 grudnia 2020
 • Data wprowadzenia: 2 września 2019
 • Aktualizacja: 22 lutego 2021
 • Wyświetleń: 32 633
 • Wyświetleń na liście: 481 219