Pracownik produkcji

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Produkcja
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna
Książeczka sanepidowska
Tak

Aktualizacja: 2 miesiące temu | Nr ref: 1/2022

 
 1. Pakowacz
oczekiwania wobec kandydatów
 • zdolności manualne
 • umiejętność szybkiego liczenia
 • umiejętność współpracy w zespole
 • mile widziane doświadczenie w branży spożywczej
zakres czynności na stanowisku
• pakowanie torebek z produktem w kartony zbiorcze oraz układanie kartonów na palecie
 • utrzymanie porządku wokół maszyny
 • praca na pełny etat – umowa o pracę w systemie 3-zmianowym
 1. Pracownik produkcji z uprawnieniami UDT na wózek widłowy
oczekiwania wobec kandydatów
 • praktyczne doświadczenie w zakresie obsługi wózków widłowych lub wózków elektrycznych paletowych
 • uprawnienia:
 • na wózki widłowe UDT - warunek konieczny
 • na użytkowanie windy UDT – mile widziane
 • na użytkowanie suwnicy UDT– mile widziane
 • poziom wykształcenia – min. zawodowe
 • umiejętność współpracy w zespole
 • mile widziane doświadczenie w branży spożywczej
zakres czynności na stanowisku
• transport surowców, pojemników z mieszankami z użyciem wózków widłowych bądź elektrycznych
 • odważanie surowców i zasyp na sito
• czynności wpływające na ciągłość procesu produkcji: mycie i przezbrajanie wskazanych urządzeń
 • praca na pełny etat – umowa o pracę w systemie 3-zmianowym
Oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w systemie 3 zmianowym,
 • karty sportowe, ubezpieczenie medyczne, NNW, ubezpieczenie na życie, pakiet socjalny 
Informacje o firmie
Dr. Oetker Polska do swojego zakładu produkcyjnego w Gdańsku poszukuje osób do pracy w obszarze produkcji. Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji przesyłając swoje CV na adres: [ukryte] z dopiskiem "produkcja Gdańsk"

Prosimy o dodanie klauzuli:

Informujemy, że aplikując na niniejsze ogłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk) (zwany dalej Administratorem), w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli chciałby Pan/Pani aby przesłane cv było brane pod uwagę również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o wyrażenie zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk)w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 9 miesięcy od momentu zgłoszenia swojej kandydatury Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego: Administratorem danych osobowych jest Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk) (dalej Administrator lub Spółka). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail ochronadanychosobowych@oetker.pl Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: upoważniony do tego personel Administratora, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 9 miesięcy od momentu zgłoszenia kandydatury (wysłania cv). Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową); prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 ppkt. 2 niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65039043
 • Data wyróżnienia: 06.10.2022
 • Data wprowadzenia: 06.10.2022