Pracownik Toru / Instruktor jazdy gokartem

Ogłoszenie nieaktualne

Pracownik Toru / Instruktor jazdy gokartem

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu,
Sezonowa / Tymczasowa / Dodatkowa
Wynagrodzenie brutto
4200 - 8000
Rodzaj umowy
Umowa o pracę,
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Obsługa klienta,
Obsługa techniczna,
Organizacja i obsługa imprez
Poziom stanowiska
Kierownik,
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie
Status studenta
Tak
Orzeczenie o niepełnosprawności
Tak
Rekrutacja online
Tak

WYMAGANIA:
 • ukończone 18 lat;
 • sprawność fizyczna;
 • znajomość języka angielskiego minimum w stopniu średnim;
 • umiejętność dysponowania własnym czasem pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność.

OBOWIĄZKI:
 • profesjonalna obsługa klientów oraz dbanie o bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie;
 • obsługa gokartów, w tym: tankowanie, sprawdzanie ich stanu technicznego oraz sygnalizowanie usterek i ich bieżące zapisywanie;
 • przeprowadzanie prac porządkowych na torze;
 • dbanie o czystość i estetykę toru, pomieszczeń wspólnych, utrzymywanie porządku w biurze obsługi toru, magazynie zewnętrznym oraz na stanowisku pracy.

OFERYJEMY:
 • pełen etat lub pracę weekendową;
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia pracownika;
 • pracę w doświadczonym, dynamicznym i zmotywowanym zespole.
Informacje o firmie
Tor Półwysep został zaprojektowany w taki sposób, aby wzbudzać niesamowite wrażenia z jazdy, gwarantując przy tym maksimum bezpieczeństwa. Jego długość (350m) i szerokość (8-12m) w połączeniu z autorskim projektem malowania asfaltowej nawierzchni, zapewniają komfort jazdy jednocześnie aż dziesięciu uczestnikom wyścigu. Infrastruktura naszego obiektu jest bardzo rozbudowana i składa się z wielu elementów pełniących różne funkcje. Są to między innymi: pułapki żwirowe, które natychmiast zatrzymują kierowców wyjeżdżających poza prawidłowy tor jazdy oraz wały i wyspy zieleni, w których umieszczono elementy absorbujące uderzenia - bandy i pasy HDPE. Uzupełnienie infrastruktury naszego obiektu oraz jego bezpośrednie otoczenie stanowi bujna roślinność w postaci wrzosów, nadmorskich traw, wielu gatunków roślin iglastych i liściastych. Wykorzystana zieleń nawiązuje do roślinności typowej dla regionu, w którym się znajdujemy, jednocześnie podkreślając naszą unikatową i nadmorską lokalizację.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Przesłanie do Kartpartner sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail/telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez pracodawcę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kartpartner sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul.Gryfa Pomorskiemu 52a/13 81-572 Gdynia. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: rekrutacja@torpolwysep.pl lub pisemnie na Tor Półwysep ul.Starowiejska 28 84-120 Władysławowo. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane: a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Spółkę podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679; b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem; d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Spółkę, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż rok. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie c) powyżej, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Spółkę dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Spółkę podanie danych jest dobrowolne.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65462806
 • Data wyróżnienia: 05.10.2023
 • Data wprowadzenia: 26.09.2023
Wróć do góry