Prezes Zarządu

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

Dodane 20 listopada 2017

Rada Lokalnej Organizacji Turystycznej w Sopocie – Stowarzyszenie Turystyczne Sopot Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot na podstawie art. 14 statutu Stowarzyszenia Turystycznego Sopot ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Turystycznego Sopot.

Kandydat przystępujący do naboru powinien spełniać następującego wymagania:

       Niezbędne
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów
 • umiejętności interpersonalne i menedżerskie
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość branży turystycznej

  Dodatkowe
   
 • znajomość narzędzi marketingowych
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków UE

  Warunkiem udziału w naborze jest złożenie następujących dokumentów:
   
 • curriculum Vitae (CV)
 • list motywacyjny
 • kopia(e) dyplomu(ów) ukończenia studiów
 • kopie(a) świadectw(a) pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzających nabycie określonych kwalifikacji
  i umiejętności, w tym referencji i opinii
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • złożenie pisemnego projektu funkcjonowania Stowarzyszenia Turystycznego Sopot
  z uwzględnieniem specyfiki miasta
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922)”.

Uwaga: W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów, oferta kandydata zostanie odrzucona przez Radę z powodu braków formalnych.

Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia spełnią powyższe wymogi formalne, zostaną zaproszeni rozmów z udziałem członków Rady Stowarzyszenia. Po zakończeniu tego etapu Rada może podjąć decyzję o wyborze Prezesa lub o ogłoszeniu nowego konkursu.

Dokumenty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, Plac Zdrojowy 2, Sopot w zamkniętej kopercie bądź przesłać na adres Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, Plac Zdrojowy 2, Sopot, z opisem „Konkurs na Prezesa Stowarzyszenia Turystycznego Sopot  w terminie do 8 grudnia 2017 roku.

Prosimy o dodanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
Wymiar pracy
Cały etat
Więcej parametrów
Rodzaj umowy
Umowa o pracę,
Kontrakt
Branża / kategoria
Hotelarstwo / Turystyka
Poziom stanowiska
Dyrektor / Prezes
Charakter pracy
Stacjonarna
 • Numer ogłoszenia: 60969641
 • Data wyróżnienia: 8 grudnia 2017
 • Data wprowadzenia: 20 listopada 2017
 • Aktualizacja: 22 listopada 2017
 • Wyświetleń: 727
 • Wyświetleń na liście: 16 039
zgłoś do moderatora