Ogłoszenie nieaktualne

Psycholog przedszkolny

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa o pracę,
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Nr ref: PP/06/2023


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1610), Przedszkole Niepubliczne Żyrafa poszukuje do swojego zespołu osoby energicznej, z pasją, która uwielbia pracę z dziećmi, chce im towarzyszyć  i je wspierać. Jest empatyczna, cierpliwa i wspierająca, a także chętna by się rozwijać i zdobywać doświadczenie w przyjaznej atmosferze opartej na współpracy. 

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy:

 Psychologa Przedszkolnego

Wymagania:
 
 • ukończone studia na kierunku związanym z psychologią;
 • ukończony kurs przygotowania pedagogicznego;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w placówce edukacyjnej
 • twórcze podejście do pracy
 • pasja i zaangażowanie
 • wysoki poziom energii
 • poczucie humoru i dystans do siebie
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • gotowość do ciągłego rozwoju i doskonalenia się
 • dyspozycyjność
 • kreatywność 

Zadania:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 •  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 •  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
Oferujemy:
 • pracę w niepublicznym przedszkolu o wysokim standardzie
 • możliwość rozwoju i podwyższania swoich kompetencji zawodowych
 • praca w inspirującym środowisku, w młodym dynamicznym zespole
 • system szkoleń i atrakcyjne warunki zatrudnienia
Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage (Przedszkole Niepubliczne Żyrafa) oraz zapoznania się ze stroną internetową https://www.zyrafa.gda.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Listu Motywacyjnego na adres: [ukryte] . W temacie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami..
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65343734
 • Data wyróżnienia: 07.06.2023
 • Data wprowadzenia: 07.06.2023
Wróć do góry