Wróć do góry

Psycholog w kameralnym Domu dla Dzieci w Rumi

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę,
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 3 miesiące temu

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko: Psycholog-wychowawca w kameralnym Domu dla Dzieci (placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego)
Nasza placówka jest drugą w Trójmieście i pierwszą w powiecie wejherowskim kameralną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego, która w myśl art. 105 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” sprawuje opiekę nad dziećmi o indywidualnych potrzebach, w szczególności:
1) legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) wymagającymi stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;
3) wymagającymi wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.
Placówka zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.
Przebywa u nas 10 dzieci pozbawionych opieki i troski rodzicielskiej ze szczególnymi potrzebami opieki i wychowania. Towarzyszymy dzieciom w budowaniu siebie i korekcyjnych relacji z dorosłymi i rówieśnikami, w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi, w zdobywaniu umiejętności życiowych w celu jak najlepszego przygotowania dzieci do samodzielnego życia, w realizacji obowiązku szkolnego
(dzieci posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania).
Współpracujemy z rodzinami (o ile Sąd nie postanowił inaczej) i instytucjami działającymi na rzecz dziecka.
Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców do samodzielnego życia.
Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców. Nasi wychowankowie i wychowanki uczą się życiowych umiejętności – opiekując się domem, przygotowując posiłki, dysponując budżetem domowym. Stawiamy na przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia. Wspieramy w edukacji oraz nabywaniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Obowiązki:
- sprawowanie opieki i wsparcia psychologicznego wychowankom,
- rozwijanie umiejętności psychologicznych dzieci,
- sporządzanie diagnoz psychofizycznych wychowanków,
- uczestnictwo w posiedzeniach Zespołów,
- o ile to możliwe udział w zebraniach kadry i superwizji zespołu,
- prowadzenie arkuszy obserwacji i badań psychologicznych i pedagogicznych
- przygotowywanie innej dokumentacji dot. dzieci,
- udzielanie porad rodzinom dzieci,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
- współprowadzenie placówki.
Charakter pracy - praca zmianowa.

Oferujemy:
Pracę w kameralnych Domach dla Dzieci o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci oraz młodzież pozbawione opieki i troski rodzicielskiej. Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców do samodzielnego życia. Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców.
W Domach dla Dzieci GFIS stworzyliśmy bezpieczne i pełne ciepła miejsca. W każdym z naszych Domów mieszka czternaścioro dzieci. Nasi wychowankowie i wychowanki uczą się życiowych umiejętności – opiekując się domem, przygotowując posiłki, dysponując budżetem domowym. Stawiamy na przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia. Wspieramy w edukacji oraz nabywaniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

W ramach umowy o pracę oferujemy: zatrudnienie w wymiarze jednego etatu, pracę w doświadczonym zespole, systematyczną superwizję pracy wychowawczej, możliwość zdobycia doświadczenia na stanowisku wychowawcy – mentora.
W ramach umowy zlecenia oferujemy: zaztrudnienie w trybie zmianowym na 40 godzin/ miesiąc.

Miejsce pracy: Rumia

W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o pilne przesłanie CV na adres e-mail: [ukryte]

Wiadomość e-mail należy tytułować: "Psycholog-wychowawca - II 2023 Rumia

Informujemy, że w odpowiedzi na przesłane CV skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo, z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, tylko z wybranymi osobami.
Do CV proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych w celu kolejnych rekrutacji.
Na spotkanie prosimy wstępnie zapoznać się z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
Informacje o firmie
Nasza Fundacja jest liderem zmian w systemie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej na terenie Trójmiasta.Korzystając z doświadczeń Towarzystwa Nasz Dom wypracowaliśmy standardy indywidualnej pracy z dzieckiem i jego rodziną w oparciu o kameralne Domy dla Dzieci. Dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej potrzebują szczególnego, indywidualnego wsparcia. 
Prowadzimy 6 kameralnych Domów dla Dzieci w Gdańsku i w Gdyni. Dom dla Dzieci jest Domem. Domem o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci oraz młodzież pozbawione opieki i troski rodzicielskiej.  Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców do samodzielnego życia. Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców
W Domach dla Dzieci GFIS stworzyliśmy bezpieczne i pełne ciepła miejsca będące alternatywą dla instytucji Domów Dziecka.W każdym z naszych Domów mieszka czternaścioro dzieci. Nasi wychowankowie i wychowanki uczą się życiowych umiejętności – opiekując się domem, przygotowując posiłki, dysponując budżetem domowym.Stawiamy na przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia. Wspieramy w edukacji oraz nabywaniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i dalszych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
zobacz klauzulę
  • Numer ogłoszenia: 65173009
  • Data wyróżnienia: 16.01.2023
  • Data wprowadzenia: 16.01.2023
  • Aktualizacja: 21.02.2023