Referent ds. kadr

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
3260 - 3500
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Kadry
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Aktualizacja: 2 miesiące temu

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej (umowy, świadectwa pracy, akta osobowe),
 • przygotowywanie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń,
 • przygotowywanie raportów kadrowych do: ZUS, GUS, PFRON, PŁATNIK,
 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników,
 • współpraca z dyrektorem placówki oświatowej Gminy Miasta Gdańska,
Nasze wymagania:
 • wykształcenie średnie (preferowane: administracja, ekonomia),
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • skrupulatność, umiejętności analityczne,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
Mile widziane:
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i samodzielność,
 • dyspozycyjność,
Co oferujemy?
 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie od 3260 zł do 3500 zł brutto,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, 13-tka,
 • dodatek stażowy,
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 • program dobrowolnego ubezpieczenia na życie,
 • programy wsparcia dobrostanu psychicznego pracownika,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karta FitProfit, dopłaty do wypoczynku),
Wymagane dokumenty w języku polskim:
 • CV,
 • kopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,
 • wymagane oświadczenia i zgoda RODO – do pobrania: https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/ [ukryte] 400/oswiadczenie-rekrutacyjne-gcuw.pdf
Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, al. gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy: Referat Kadr – Referent” lub drogą elektroniczną na adres:  [ukryte]  do dnia 12.12.2022 r. (decyduje data wpływu do GCUW). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.
W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz niezałączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
GCUW zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru stanowi informację publiczną w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27). 
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w GCUW w 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie 9%.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65112934
 • Data wyróżnienia: 08.12.2022
 • Data wprowadzenia: 29.11.2022
 • Aktualizacja: 07.12.2022