Samodzielny referent ds. płac

Ogłoszenie nieaktualne

Samodzielny referent ds. płac

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4000 - 4600
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Nr ref: GCUW 18/23

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej naliczania wynagrodzeń (listy płac, karty wynagrodzeń, ZUS, Urząd Skarbowy, Kancelarie Komornicze, PPK),
 • przygotowywanie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem środków pochodzących z innych źródeł oraz projektów unijnych,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • przygotowywanie raportów płacowych (ZUS, GUS, SIO, Urzędu Miasta Gdańska),
 • kompleksowa obsługa płacowa pracowników (m.in. zaświadczenia o zarobkach, ERP7),
 • współpraca z dyrektorem placówki oświatowej Gminy Miasta Gdańska.
Nasze wymagania:
 • wykształcenie średnie (rachunkowość, ekonomia),
 • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość programu PŁATNIK,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • skrupulatność, umiejętności analityczne,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
Mile widziane:
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność,
 • dokładność i terminowość,
 • samodzielność i dyspozycyjność,
Co oferujemy?
 • umowa o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie od 4000 do 4600 zł brutto
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, 13-ta pensja,
 • dodatek stażowy,
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 • programy wsparcia dobrostanu psychicznego pracownika,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karta FitProfit, dopłaty do wypoczynku),
 • program dobrowolnego ubezpieczenia na życie,
 • program Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Wymagane dokumenty (w języku polskim):
 • CV
 • kopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie
 • Łącze do wymaganych oświadczeń i zgody RODO (w przypadku aplikowania tradycyjnego): https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/ [ukryte] 400/oswiadczenie-rekrutacyjne-gcuw.pdf
Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty:
 • drogą pocztową,
 • lub osobiście w kancelarii Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy Wydział Płac – Samodzielny Referent”,
 • lub drogą elektroniczną na adres:  [ukryte]  do dnia 07.06.2023 r.
 • Poprzez system rekrutacyjny klikając na poniższy link:https://ats.hrlink.pl/?sv=4_x_x_x_x_x_x&page_typ=4&module=aplikacja&page=kandydat&typ=dodajnew&id_ogloszenie=4839&id_reg=2892&szata=25&relurl=gd1&fix=4975®=0
Decyduje data wpływu do GCUW.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.
W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz niezałączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
GCUW zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru stanowi informację publiczną w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27). 
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w GCUW w 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie 10%.
Informacje o firmie
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zajmuje się obsługą finansowo – księgową i kadrowo – płacową jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska. Aktualnie objęte są obsługą wszystkie gdańskie przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, zespoły szkół oraz pozostałe placówki oświatowe, łącznie 160 gdańskich jednostek oświatowych. 
GCUW zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, m.in. prowadzenie rachunkowości, spraw kadrowych i płacowych pracowników, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami oraz prowadzenie obsługi prawnej jednostek oświatowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65333542
 • Data wyróżnienia: 07.06.2023
 • Data wprowadzenia: 29.05.2023
 • Aktualizacja: 29.05.2023
Wróć do góry