Specjalista ds. pomiarów pól elektromagnetycznych

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista ds. pomiarów pól elektromagnetycznych

Firma
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Telekomunikacja
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Praca w terenie

Laboratorium Badawcze MOBI-TELEKOM z siedzibą w Sopocie poszukuje osoby do pracy na stanowisko: specjalista ds. pomiarów pól elektromagnetycznych.

Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku należy:
- wykonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych dla stacji bazowych telefonii komórkowej
- dokumentowanie wyników pomiarów
- prowadzenie samochodu

Bierzemy pod uwagę WYŁĄCZNIE aplikacje, które będą spełniały poniższe WYMAGANIA KONIECZNE:
- wykształcenie wyższe lub średnie
- komunikatywność (pomiary w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych)
- dyspozycyjność związana z delegacjami na terenie kraju
- zaangażowanie w wykonanie powierzonych obowiązków, odpowiedzialność
- umiejętność współpracy w zespole
- dobra orientacja w terenie
- prawo jazdy kategorii B

Wymagania dodatkowe mile widziane:
- umiejętność analizy dokumentacji technicznej i map
- szkolenie wysokościowe

Oferujemy:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- pracę w trybie zadaniowym
- szkolenia
- forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie

Warunki pracy:
- praca na wysokości związana z delegacjami na terenie kraju
- obsługa sprzętu pomiarowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@mobi-telekom.pl
Informacje o firmie


MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Jesteśmy firmą działającą nieprzerwanie od 1997 roku w obszarze związanym z planowaniem, budową i obsługą inwestycji telekomunikacyjnych. Wieloletnia współpraca ze spółkami: Polkomtel Sp. z.o.o, IT Polpager S.A., Orange Polska S.A., T-Mobile S.A., P4 Sp. z o.o., EmiTel Sp. z o.o., Exatel S.A., Ericsson Sp. z o.o. pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenie w obszarze standardów i sposobu współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi. Jesteśmy kompetentnym, zgranym zespołem zapewniającym profesjonalną obsługę powierzonych zadań. Naszym pracownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Obecnie kluczową działalnością firmy jest wykonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych w ramach akredytowanego przez PCA Laboratorium Badawczego MOBI-TELEKOM.

Informacje o firmie znajdziesz na stronie www.mobi-telekom.pl

Prosimy o dodanie klauzuli:

Prosimy o dodanie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych na dokumentach aplikacyjnych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)


KLAUZULA INFORMACYJNA ZAWIERAJĄCA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma MOBI-TELEKOM Adam Macioch z siedzibą w Sopocie, ul. Kolberga 17/86, posiadająca numer NIP 759 119 02 88, reprezentowana przez właściciela Adama Maciocha.
Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest możliwy pisemnie na adresy siedziby lub na adres mailowy: adam.macioch@mobi-telekom.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji przez Administratora na podstawie:
6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa pracy (w szczególności art. 221 § 1 Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych osobowych: Pana/Pani imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w zakresie pozostałych danych osobowych podanych przez Pana/Panią dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych (wysłanie takich danych w szczególności w CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach jest traktowane jako wyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie);
- ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń w zakresie wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹1 Kodeksu pracy (tj. imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym).
Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowanie.

Kategorie odbiorców danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy w przypadku aktualnego procesu rekrutacyjnego, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 18.09.2023

Aktualizacja: 18.09.2023

Wróć do góry