Specjalista ds. Technicznych

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Naprawa / Serwis / Usługi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 2 miesiące temu

SPECJALISTY ds. TECHNICZNYCH 

DO ZAKRESU OBOWIAZKÓW BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻAŁO:


• prace związanych z realizacja wydarzeń kulturalno-rozrywkowych,
• dbanie o stan techniczny sprzętu będącego na stanie instytucji,
• prace związanych z utrzymaniem ruchu w obiekcie,
• przygotowywanie rocznych planów w zakresie konserwacji, remontów, przeglądów instalacji/systemów/urządzeń w oparciu o analizę sprawności technicznej, urządzeń, instalacji, itd.,
• prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów oraz wszystkich urządzeń i materiałów,
• kontrola działania i koordynacja działań związanych konserwacja urządzeń, instalacji technologicznych i elektrycznych,
• diagnostyka i analiza awarii,
• działania prewencyjne dotyczące funkcjonowania obiektu, urządzeń, instalacji,
• planowanie dostaw oraz zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń/instalacji,
• współpraca z serwisem lub zewnętrznymi firmami serwisowymi, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji z podejmowanych działań,
•  drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek itp),
• dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektów (drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki).

WYMAGANIA:
Wymagania podstawowe:
• wykształcenie średnie,
• znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych w zakresie, obowiązków właścicieli/użytkowników budynków w okresie ich eksploatacji,
• ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
• umiejętność stosowania prawa w praktyce,
• umiejętność analizowania dokumentacji technicznych oraz kosztorysów,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność budowania pozytywnych relacji,
• aktualne uprawnienia SEP do 1kV,
• prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy związanej z utrzymaniem ruchu w obiektach użyteczności publicznej,
• doświadczenie w branży koncertowe.

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,
• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,
• współpracę z prężnym zespołem.


PROCEDURA NABORU:
Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy,
I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami,
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji,
II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV oraz list motywacyjny; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności    prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
1. Termin: do 11.12.22 r.,
2. Miejsce: Sekretariat  Bałtycka Agencja Artystyczna Bart  ul. Moniuszki 12; 81-829 Sopot,
3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. technicznych w Operze Leśnej " w Sopocie lub drogą elektroniczną na adres email: [ukryte] . 

 INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.
2. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
  • Numer ogłoszenia: 65123953
  • Data wyróżnienia: 09.12.2022
  • Data wprowadzenia: 06.12.2022