Specjalista/ Główny specjalista ds. projektów finansowych

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 2 miesiące temu

Stanowisko: Specjalista/Główny specjalista ds. projektów finansowych
     Wymiar etatu:  1,0
 Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub techniczne,
 • doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel
 Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • mile widziana znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,  
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego, w tym zawodowego,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
 • dokładność i staranność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność,
 • kompetencje językowe – precyzja językowa,
 • wysoka kultura osobista,
 • doskonała organizacja pracy.
Zadania wykonywane na stanowisku:
 • współpraca ze wszystkimi działami Filharmonii w zakresie przygotowania merytorycznego i programowania finansowego projektów,
 • opracowanie, wypełnianie oraz składanie wniosków o dofinansowanie projektów (kulturalnych i inwestycyjnych) w ramach odpowiednich programów krajowych i zagranicznych (z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i innych źródeł)
 • koordynowanie i odpowiedzialność za realizację projektów w tym monitorowanie przebiegu finansowania projektów oraz weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych dotyczących projektów,
 • pozyskiwanie sponsorów i mecenasów działalności Filharmonii, rozliczanie umów w postaci sprawozdań ze zrealizowanych zobowiązań wobec sponsorów, mecenasów,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z mecenasami, sponsorami oraz współpraca z instytucjami i urzędami w zakresie wdrażania projektów,
 • poszukiwanie źródeł finasowania dla projektów,
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie powierzonych obowiązków pracowniczych.

 Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).
Termin złożenia dokumentów: 24.05.2022 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres
Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail: [ukryte]
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu
tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 64785487
 • Data wyróżnienia: 11.05.2022
 • Data wprowadzenia: 07.04.2022
 • Aktualizacja: 11.05.2022