Specjalista / samodzielny referent / starszy referent ds. projektów

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista / samodzielny referent / starszy referent ds. projektów

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4000 - 6850
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Zarządzanie biurem,
Analiza / Statystyka
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Obowiązki:
• Prowadzenie finansowego rozliczenia projektów,
• Kontrola i weryfikacja postępu projektów od strony finansowej,
• Przygotowywanie dokumentów i szczegółowych zestawień na potrzeby projektów,
• Tworzenie dokumentów sprawozdawczych i raportów,
• Pomoc w organizacji działań przewidzianych w projektach,
• Współpraca z jednostkami wewnętrznymi PG i podmiotami zewnętrznym,
• Bieżąca weryfikacja i kontrola źródła finansowania pracowników zespołu,
• Obowiązki organizacyjne w związku z realizacją projektów: organizacja i rozliczanie delagacji, tworzenie zamówień, dokumentacja zatrudnieniowa.

Wymagania podstawowe:
• Wykształcenie wyższe,
• Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności Excel),
• Dobra znajomość języka angielskiego,
• Samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
• Odpowiedzialność, wysoki poziom kultury osobistej i chęć stałego rozwoju,

Mile widziane:
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Doświadczenie przy rozliczaniu projektów realizowanych z programu Horyzont2020 lub Horyzont Europa,
• Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
• Znajomość specyfiki uczelni wyższej,
• Znajomość wytycznych dla projektów realizowanych z funduszu unijnych i krajowych.

OFERUJEMY
• pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
• akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
• stabilne warunki zatrudnienia
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w
malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
•    wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
• szkolenia wewnętrzne
• dostęp do uczelnianej biblioteki
• możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
• zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
• przedszkole, punkty gastronomiczne oraz strefy relaksu na terenie Uczelni
• stanowiska do przewijania i punkt karmienia dzieci
• parking dla pracowników
• dofinansowanie do wypoczynku
• preferencyjne pożyczki
• pracę w miejscu dobrze skomunikowanym
• i wiele więcej pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas


 
Informacje o firmie
Jesteśmy zespołem, który stanowi część Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Realizujemy międzynarodowe projekty badawcze m.in. w ramach programu HORYZONT2020 i Horyzont Europa z zakresu elektroniki i elektrotechniki oraz inżynierii mikrofalowej.

Więcej o PG: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-do-nas/kim-jestesmy

Prosimy o dodanie klauzuli:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw. 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datęurodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*). 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat. 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65541683

Wróć do góry