Wróć do góry

Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4000 - 4800
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Zarządzanie nieruchomością
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna,
Praca w terenie

Aktualizacja: 3 miesiące temu

Dzień dobry!
Czytasz to ogłoszenie, więc prawdopodobnie szukasz pracy lub rozważasz jej zmianę.
Świetnie się składa, bo my też szukamy – osoby na Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego.

Wymagania niezbędne na tym stanowisku to:
 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o własności lokali;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office), w tym umiejętności korzystania z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz posługiwania się serwisami mapowymi;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Jeśli spełniasz poniższe, tym lepiej:
 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Doświadczenie w branży nieruchomości, inwestycyjnej, budowlanej;
 • Znajomość programu Auto CAD;
 • Prawo jazdy kat. B.
Do Twoich codziennych zadań na tym stanowisku należeć będzie:
 • Przygotowywanie, zawieranie i wypowiadanie umów dzierżawy podwórek oraz umów dzierżawy terenu pod punkty gromadzenia odpadów:
 1. rozpatrywanie wniosków o zagospodarowanie wnętrz podwórzowych, punktów gromadzenia odpadów
 2. współpraca z dzierżawcami, zarządami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych,
 3. opiniowanie koncepcji podziału wnętrz podwórzowych,
 4. opiniowanie i wydawanie zgód, w imieniu właściciela terenu, na jego zagospodarowanie oraz trwałe lub czasowe zajęcie terenu;
 • Opiniowanie i wydawanie zgód, w imieniu właściciela terenu w zakresie trwałego lub czasowego zajęcia terenu;
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach dotyczących dzierżaw terenów przyległych do nieruchomości budynkowych;
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie terenów przyległych i punktów gromadzenia odpadów do nieruchomości budynkowych;
 • Prowadzenie ewidencji dzierżaw terenów przeznaczonych pod zaplecza podwórzowe oraz pod punkty gromadzenia odpadów;
 • Opiniowanie i weryfikacja terenów przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez pozostałe komórki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańsk;
 • Reprezentowanie Gdańskich Nieruchomości przed organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w sprawach o uzyskanie na rzecz Gdańskich Nieruchomości uzgodnień
  i pozwoleń w formie decyzji administracyjnych w zakresie działań działu nadzoru właścicielskiego;
 • Tworzenie siatki przynależności do danego miejsce gromadzenia odpadów na gruncie Gminy Miasta Gdańska;
 • Reprezentowanie Gminy Miasta Gdańska na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały;
 • Udział w spotkaniach i wizjach dotyczących wydzierżawienia gruntu, obowiązków poszczególnych uczestników w gospodarowaniu odpadami.
Wiemy jak ważne są stabilne warunki zatrudnienia, dlatego oferujemy:
 • Umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 m-cy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Pracę na pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Pracę biurową oraz pracę w terenie, związaną z realizacją zadań;
 • Wynagrodzenie brutto w przedziale 4.000,00 – 4.800,00 złotych, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”;
 • Inne świadczenia uzależnione od efektów wykonywanych zadań;
 • Zatrudnienie od kwietnia 2023 r.
DO KOLEJNEGO ETAPU ZOSTANĄ ZAPROSZENI KANDYDACI, KTÓRZY SPEŁNIĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE WYMAGANIA ORAZ ZŁOŻĄ WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY W FORMIE PAPIEROWEJ.

Na zgłoszenia czekamy do 24 marca 2023 r.

Szczegóły oraz lista wymaganych dokumentów dostępne są na stronie:
https://www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci/praca,4101.html

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65247580
 • Data wprowadzenia: 14.03.2023
 • Aktualizacja: 14.03.2023