Starszy Asystent w Dziale Laboratoryjnym

Ogłoszenie nieaktualne

Starszy Asystent w Dziale Laboratoryjnym

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Stanowiska asystenckie,
Analiza / Statystyka,
Kontrola jakości / Audyt
Poziom stanowiska
Asystent
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Nr ref: 02/2023

Wymagania:
- wykształcenie wyższe: chemiczne, rolnicze lub pokrewne,
- doświadczenie zawodowe - minimum 2 lata stażu, 
- obsługa podstawowego wyposażenia laboratoryjnego,
- obsługa komputera ze znajomością MS Office,
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i dokładność,
- zdolność analitycznego myślenia,
- preferowane: znajomość technik badawczych: potencjometryczna, spektrofotometria,     fotometria płomieniowa, FAAS,
- dodatkowy atut: znajomość techniki ICP-OES

Zakres zadań:
- wykonywanie badań w Dziale Laboratoryjnym zgodnie z obowiązującą metodyką,
- obsługa wyposażenia laboratoryjnego,
- preparatyka oraz likwidacja próbek.
Informacje o firmie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: [ukryte]   z dopiskiem w tytule "Nr ref. 02/2023" do dnia 25.05.2023r.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia - zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonego przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gdańsku procesu naboru na stanowisko Starszego Asystenta w Dziale Laboratoryjnym, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby realizacji postanowień wynikających z obowiązującej Procedury w sprawie zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej dla kandydatów dotyczącą naboru na wolne stanowiska pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów dotycząca naboru na wolne stanowiska pracy - dostępna pod adresem: http://oschrgdansk.pl/druki/klauzula_nabor.pdf
zobacz klauzulę
  • Numer ogłoszenia: 65314463
  • Data wprowadzenia: 11.05.2023
  • Aktualizacja: 12.05.2023
Wróć do góry