Wsparcie prac magazynowych DPD

Ogłoszenie nieaktualne

Wsparcie prac magazynowych DPD

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Magazynowanie
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Nr ref: 2023/09/GD2/MAGUZ

DPD Polska, lider rynku usług kurierskich, do Oddziału w Gdańsku ul. Botaniczna 20 poszukuje kandydatów do Wsparcia Prac Magazynowych.

Zakres zlecanych prac:
 • rozładunek, sortowanie i załadunek przesyłek w magazynie,
 • przyjmowanie i wydawanie frachtów kurierskich.
Od kandydatów oczekujemy:
 • odpowiedzialności i uczciwości,
 • umiejętności współpracy w zespole,
 • dyspozycyjności w godzinach 15-19,
 • dokładności, sumienności i rzetelności.
Oferujemy:
 • umowę zlecenie,
 • współpracę ze stabilną firmą,
 • zdobywanie doświadczenia
 • terminowość wypłat.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV poprzez aplikacje.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 5, 02-274 Warszawa.
DPD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@dpd.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
w celu realizacji umowy podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO));
w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych DPD wynikających przede wszystkim z przepisów ubezpieczeniowych, zdrowotnych, podatkowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na DPD (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
w celu realizacji wewnętrznych celów administracyjnych DPD oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie DPD podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionymi interesami DPD są realizacja celów administracyjnych DPD oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie DPD;
w celu rozpowszechniania wizerunku w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych DPD podstawą prawną przetwarzania jest  zgoda współpracownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem DPD jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z :
realizacją umowy o współpracę - będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy;
okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD.
Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DPD wskazanych w pkt 3) lit c, d i f, z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
Podanie danych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy o współpracę.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65424522
 • Data wyróżnienia: 05.10.2023
 • Data wprowadzenia: 23.08.2023
 • Aktualizacja: 21.09.2023
Wróć do góry