Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4200 - 4200
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka,
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 11 miesięcy temu

Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni szuka WYCHOWAWCY do placówki wsparcia dziennego – SPOT STARTER.

SPOT STARTER skupia się na wsparciu młodzieży w wieku 13 – 18 lat. Obecnie działa w nim program "Q Samodzielności" skierowany do młodzieży  usamodzielniającej się z gdyńskich placówek opiekuńczo – wychowawczych, pieczy zastępczej a także do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klub OpenSpace adresowany do młodych osób, które znajdują się w kryzysie psychicznym albo mają go za sobą.

Zatrudniona osoba wraz z doświadczonym wychowawcą będzie odpowiedzialna za:
 • Rozwój umiejętności i kompetencji społecznych naszych podopiecznych
 • Stworzenie bezpiecznej przestrzeni rozwoju dla młodzieży
 • Stworzenie planów pracy grup uwzględniających potrzeby wychowanków
 • Proces promocji działań – rozszerzanie sieci współpracy z instytucjami działającymi w podobnych obszarach na terenie Trójmiasta
Praca w SPOT STARTER to także:
 • Budowanie relacji, rozwijanie i uczenie kompetencji społecznych  poprzez kontakt indywidualny i pracę w małych grupach
 • Tworzenie i realizowanie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych technik wspomagających procesy uspołeczniania, usamodzielniania i samoakceptacji
 • Rozwijanie w wychowankach pasji tworzenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarażanie pozytywnymi emocjami i praca na zasobach – własnych i naszych klientów
Ważne dla nas jest, aby kandydat(ka) spełniał(a) poniższe wymagania:
 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne (poszukujemy także pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych)
 • W pracy w grupach warsztatowych: doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, także poprzez udział w wolontariacie, praktykach i stażach
 • W pracy w Klubie OpenSpace atutem będzie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach psychicznych (dzieci/ młodzież/ dorośli)
 • Wszelkie dodatkowe ukończone kursy i szkolenia rozwijające warsztat pracy o kreatywne i innowacyjne metody pracy z grupą będą przez nas mile widzianym zawodowym zasobem
Szukamy osób, które:
 • Są gotowe na dopasowanie się do różnorodnych dni (wybrane soboty) i godzin pracy (w wybrane dni do godz. 20:00)
 • Charakteryzują się otwartością na ludzi i doświadczenia oraz łatwo nawiązują pozytywne i trwałe kontakty z osobami w różnym wieku – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i w bezpośredniej pracy z klientem
 • Są zorientowane w pracy na aktywne współdziałanie
 • Czują się dobrze zarządzając własnym czasem i potrafią wziąć odpowiedzialność za realizację postawionych sobie celów
 • Potrafią odpowiedzialnie i sumiennie angażować się zarówno w pracę bezpośrednio z wychowankami jak i w działania dotyczące prowadzenia dokumentacji wewnętrznej 
 • Mają wysoki poziom stabilności emocjonalnej, który umożliwia im szybkie, konkretnie podejmowanie decyzji w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji
Chcemy dać naszemu pracownikowi:
 • Umowę o pracę na cały etat – 40 godzin w tygodniu
 • Wsparcie zespołu wychowawców i specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami
 • Regularne superwizje zespołowe pod okiem doświadczonego superwizora zewnętrznego
 • Możliwość realizowania własnych pomysłów i planów pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Różnorodność wykonywanych obowiązków, a w związku z tym szerokie możliwości rozwoju potencjału zawodowego
 • Wsparcie w opracowaniu ścieżki zawodowej i nabycie doświadczenia zawodowego
 • Premie uznaniowe i benefity wynikające ze specyfiki pracy w jednostce budżetowej
Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV i krótkiej informacji o swoich mocnych stronach na adres mailowy [ukryte] , z dopiskiem STARTER 2022

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: http://zpsgdynia.pl/?page_id=54469

 
Informacje o firmie
Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni jest jednostką organizacyjną gminy Miasta Gdynia. Nadzór merytoryczny oraz nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Misją #ZPSGdynia jest pomoc dzieciom i rodzinom w realizacji podstawowych funkcji rodziny, poprzez działania o charakterze wychowawczym, diagnostycznym, terapeutycznym, edukacyjnym, a także przeciwdziałanie przemocy oraz wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami i będącymi w trudnej sytuacji – nierzadko kryzysowej.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, oraz innych dokumentach, dla celów rekrutacji prowadzonej przez Zespół Placówek Specjalistycznych ul. Wejherowska 65, 81-049 w Gdyni. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 64807765
 • Data wyróżnienia: 12.05.2022
 • Data wprowadzenia: 25.04.2022
 • Aktualizacja: 12.05.2022