Syndyk sprzeda rower B-TWIN elops 320

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
3
Zdjęcie 1 / 3
Cena
400
Jestem
Osobą prywatną
Sprzedam / kupię
Sprzedam
Rodzaj
Rower
Stan
Używane

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
z wolnej ręki w formie konkursu ofert
syndyk  masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą  akt VI GUp 228/21/ŁP
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości stanowiącej:
rower B-TWIN elops 320
za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 400,00 zł  (słownie: czterysta złotych 00/100)
Sprzedaż i nabycie ruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.
                        Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2021r. w kancelarii syndyka ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo w godzinach od 8:00 do 15:00 lub za pośrednictwem e-mail na adres [ukryte] .
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w/w ruchomości jest złożenie przez kupującego oświadczenia że kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek - syndyk
czytaj więcej
  • Numer ogłoszenia: 64599060
  • Data wprowadzenia: 29.11.2021
  • Aktualizacja: 01.12.2021