Wicedyrektor ds.pedagogicznych

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

Oferuję / poszukuję
Oferuję

Treść ogłoszenia

 
Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisko: Wicedyrektor ds.pedagogicznych.
Obowiązki:
-współdziała z dyrektorem szkoły w przygotowaniu arkusza organizacyjnego przedszkola, przedszkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady Pedagogicznej;
- opracowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, imprez przedszkolnych, wyjść dzieci poza teren przedszkola,
- organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i monitoruje ciągłość realizacji planów nauczania i wychowania,
- współpracuje z zespołami zadaniowymi,
- organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli:
- obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, wydaje zalecenia pokontrolne i egzekwuje ich wykonanie,
- prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: kontrola e-dziennika,
- nadzoruje pracę dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę,
- koordynuje ewaluację wewnętrzną pracy przedszkola.
Wymagania:
-odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska
-doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
- znajomość prawa oświatowego,
- elastyczność pracy,
- zaangażowanie,
- rzetelność wykonywanych zadań,
- dyspozycyjność.
Oferujemy:
- umowa o pracę,
- stabilne zatrudnienie,
-możliwość rozwoju.
Kontakt: e-mail: j...@pozyt... Wyświetl e-mail
tel: 728485... Wyświetl numer
 
 
  • Numer ogłoszenia: 62553770
  • Data wprowadzenia: 23 maja 2019
  • Wyświetleń: 10
  • Wyświetleń na liście: 287