Lokalizacja: pomorskie
 • Wybierz lokalizację

  Anuluj Zatwierdź

  Wybierz lokalizację
  Zatwierdź
  ×
  Pokaż dzielnice

Ogłoszenia (41)

sortuj:

Ładuję...

Fundusz sołecki narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem urzędu gminy odpowiedzialnym za współpracę z jednostkami...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB)

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Właścicielem nieruchomości, zarządcą.• Zarządcą wspólnoty,...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Podstawy prawa rodzinnego w teorii i praktyce

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Nauczycielem, pedagogiem.• Pracownikiem socjalnym, kuratorem społecznym...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

obserwuj
Pracownicze Plany Kapitałowe

390 zł

Pracownicze Plany Kapitałowe

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Członkiem kadry zarządzającej.• Specjalistą działu kadr i płac.•...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Prawo geodezyjne i kartograficzne w kontekście najnowszych zmian przepisów

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Geodetą, wykonawcą prac geodezyjnych.• Pracownikiem administracji...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Korespondencja w administracji publicznej warsztaty edytorskie

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Osobą która w ramach wykonywanych obowiązków przygotowuje pisma...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem mającym bezpośredni kontakt z klientami.• Pracownikiem...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Dochody, wydatki, rozchody, przelewy wewnętrzne i zewnętrzne na rachunku VAT

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Głównym księgowym lub pracownikiem pionu finansowo-księgowego...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni ujęcie prawne

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem samorządowym.• Pracownikiem spółdzielni lub...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem instytucji kultury.• Pracownikiem organizacji pozarządowej...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań.

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem samorządowym zajmującym się współpracą z organizacjami...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO zagadnienia praktyczne

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem administracji publicznej.To dzięki szkoleniu:• Podniesiesz...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Jak przygotować się do nowej ustawy prawo zamówień publicznych?

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem odpowiedzialnym za zamówienia publiczne w danej...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Zamknięcie roku w podatku dochodowym od osób fizycznych i zmiany w obowiązkach płatnika w roku 2019.

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Osobą zajmującą się w firmie problematyką kadrowo-płacową.To dzięki...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Dotacje na uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku. Wydatkowanie dotacji po wejściu w życie art. 35 ust. 4 i ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Dyrektorem.• Urzędnikiem samorządowym.• Naczelnikiem wydziału...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie wytycznych w 2019 roku

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem beneficjenta realizującym projekty lub aplikującym o pozyskanie...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem wydziału nieruchomości lub planowania przestrzennego.•...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

obserwuj
Czas pracy w instytucjach kultury

390 zł

Czas pracy w instytucjach kultury

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem instytucji kultury.• Pracownikiem działu kadr i płac.•...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Spółki wodne zasady korzystania z dotacji celowych oraz nowe zadania i uprawnienia starosty

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem ochrony środowiska.• Pracownikiem zajmującym się analizą...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami kodeksu prawa administracyjnego i Prawa wodnego

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem gminy lub organu zajmującego się realizacją ustawy o planowaniu...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Teksty jednolite samorządowych aktów normatywnych podstawy prawne i praktyka redagowania

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem samorządowym.• Radcą prawnym obsługującym jednostki...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Zakres pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem JST.• Pracownikiem administracji rządowej.•...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Zmiany ustawy VAT w 2019 r. i od 2020 r.

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Głównym księgowym.• Pracownikiem księgowości.• Pracownikiem...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem który zajmuje się obsługą finansowo – księgową...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Najważniejsze narzędzia do promowania online

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem administracji publicznej, instytucji publicznej.•...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Nowelizacja ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach obowiązująca od 4 maja 2019 roku

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Archiwistą zakładowym.• Pracownikiem składnicy akt.• Osobą...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Kontrola PIP w zakładzie pracy. Nowe zadania inspekcji pracy, zakres kontroli po nowelizacji Kodeksu pracy

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracodawcą.• Pracownikiem urzędu lub instytucji publicznej.•...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Czas pracy w instytucjach kultury. Rozliczanie urlopów pracowniczych.

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem działu kadr instytucji kultury.• Dyrektorem instytucji...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł

Ewidencja ludności i sprawy meldunkowe wybrane aspekty prawne i praktyczne

Gdańsk Wrzeszcz

Jeśli jesteś:• Pracownikiem organu gminy zajmującym się sprawami ewidencji ludności.To...

Ogłoszenie podstawowe

Cena

390 zł