Skopiowano

Do kiedy PIT-11?

27 lutego 2020 (artykuł sprzed 2 lat) 

Na początku każdego kolejnego roku, wszystkich pracodawców czeka obowiązek, jakim jest odprowadzenie zaliczek z tytułu podatku dochodowego. Dla niektórych nie wiąże się on z niczym przyjemnym. Warto zrobić to przed czasem, by mieć pewność, że wszystko zrobiło się prawidłowo. Do kiedy PIT-11? Podpowiadamy.
Co to jest PIT-11 i kogo dotyczy?PIT-11 stanowi podstawową informację o przychodach i dochodach osób fizycznych. Mówi też o kosztach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od tych właśnie osób. Jest to informacja dostarczana przez płatnika, który w trakcie całego roku, pobiera, rozlicza i wypłaca zaliczki na podatek od dochodu.

PIT za 2021 - do kiedy PIT? Terminy rozliczenia PIT w 2022Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to pracodawca jest zobowiązany do wyliczenia i odprowadzenia pieniędzy z tytułu podatku dochodowego za pracowników, których zatrudnia. Jest tak, ponieważ do jego obowiązków należy pobór podatku i odprowadzenie go do urzędu. W skrócie, staje się płatnikiem, który opodatkowuje wypłacane im wynagrodzenie i uiszcza pieniądze w urzędzie skarbowym. Deklarację PIT-11 sporządza pracodawca, na ogół w trzech egzemplarzach. Po jednym dla pracownika, urzędu skarbowego (właściwego dla pracownika) i dla siebie.

Błędy popełniane w deklaracjiCzęsto zapominając o terminie złożenia PIT-11, wypełniamy go w pośpiechu i w ostatniej chwili. Przez to popełniamy wiele błędów, które potem mogą wpłynąć na naszą niekorzyść. Najczęściej jednym z nich jest brak podpisu osoby, która jest upoważniona do obliczania podatku. Powoduje to, że deklarację uważa się za nieważną. Takie niedopełnienie może sprawić, że będziemy wezwani do uzupełnienia tego braku. Błędy pojawiają już na samym początku, nawet w danych pracownika. Często pracodawcy zapominają też o wskazaniu na podwyższone koszty, które wynikają z dojazdu do pracy osoby zatrudnionej. Dane te są szczególnie ważne, gdyż na podstawie PIT dostarczonego przez pracodawcę, pracownik wypełnia swój własny PIT. Warto więc o tym pamiętać.

Do kiedy PIT-11 i komu należy go dostarczyć?Każdy pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT w terminie. Do kiedy PIT-11? Najpierw trzeba go dostarczyć do urzędu skarbowego. Złożenie deklaracji do tej instytucji, musi mieć miejsce, nie później, jak do 31 stycznia następującego po roku podatkowym. Pracodawca musi dostarczyć PIT również każdemu pracownikowi, którego zatrudnił w poprzednim roku, nie ważne czy to na umowę o pracę, czy też zlecenie lub dzieło. Do kiedy PIT-11 dla pracownika? Ustawowo pracodawca ma obowiązek zrobić to do końca lutego. W tym roku, jako że jest to sobota, termin ten uległ wydłużeniu. Pracodawcy mają na to czas do 2 marca. Mogą to zrobić w dowolnej formie, jak jest im wygodniej. Wręczyć osobiście, wysłać mailem lub przekazać listownie.

Co grozi za nierozliczenie się z PIT-em w terminie?Złożenie deklaracji podatkowej od osób fizycznych i dostarczenie jej pracownikom, ustawowo jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W sytuacji, gdy pracodawca nie dopełni tego obowiązku, popełni wykroczenie skarbowe. Może za nie być ukarany przez sąd lub ścigany przez organy państwowe zajmujące się podatkami, potocznie nazywane fiskusem.