Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, trudności szkolne.

Ogłoszenie nieaktualne

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, trudności szkolne.

Cena

80

Jestem
Osobą prywatną
Udzielam / szukam korepetycji
Udzielam
Przedmiot
Inne
Dodatkowe informacje
Dojazd do ucznia

Poprowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne/terapię pedagogiczną dla dzieci, młodszych i starszych, z dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz ogólnymi trudnościami w nauce na wszystkich etapach nauczania. Jestem doświadczonym pedagogiem, czynnym terapeutą. pedagogicznym oraz certyfikowanym terapeutą ręki. Ukończyłam studia pedagogiczne z tytułem magistra oraz studia podyplomowe z diagnozy i terapii zaburzeń czytania i pisania. 
Oferuję pomoc w nauce, pracę terapeutyczną nad zaburzeniami i wsparcie ucznia. Podczas każdych zajęć uczeń otrzymuje potrzebne materiały. Dostosowuję pracę do indywidualnych potrzeb i zakresu oczekiwanej pomocy.
Zapewniam rzetelnie poprowadzone zajęcia z dobrym efektem.
Miejsce zajęć  u ucznia, on-line.
Cena: .80- zł/godzina zegarowa u ucznia, 
            60 zł/godzina zegarowa on-line
Proszę o kontakt telefoniczny/sms pod numer [ukryte] .

Data dodania ogłoszenia: 10.07.2023

Aktualizacja: 22.02.2024

Wróć do góry