Korepetycje z J.Angielskiego Konwersacyjne z Native Speaker

Ogłoszenie podstawowe
Zdjęcie 1 / 2

Korepetycje z J.Angielskiego Konwersacyjne z Native Speaker

Cena

70

Jestem
Osobą prywatną
Udzielam / szukam korepetycji
Udzielam
Przedmiot
J. angielski
Dodatkowe informacje
Dojazd do ucznia, Lekcja u korepetytora


Unlock Fluent Conversational English with a Native Speaker! 

Greetings! Are you ready to embark on a journey to master conversational English language skills? Look no further!

Meet Your Tutor - A Polish Native with a Twist! 
Hi there! I'm Fabian, and I have a unique language story. Born in Poland, my family and I set off to Ireland when I was just three years old. Growing up in Ireland, One may say English is my native language. After Graduating high school I decided to study abroad and I ended up in Gdansk where I am currently studying medicine in English, and in my free time I would love to help out people to get comfortable and confident in their oral English. 

Why Choose Me as Your Conversational English Tutor?
- Fluent in English: Raised in Ireland, I am not just fluent; I am immersed in the beauty of the English language.
- Advanced Polish Speaker: Being back in Poland temporarily has not only kept my Polish skills sharp but has also given me a unique perspective on language learning.
- Medicine Student: With a focus on medicine, I bring a wealth of specialized vocabulary that can be particularly helpful for those interested in medical English. But not only! I have vocabulary for you for any scenario whether that is Business, Geography, Accounting, Politics to name the least. 
- Diverse Accents: Having experienced various English accents, I'll help you navigate and understand the nuances of native speech.

What Can Our Sessions Achieve?
- Confidence Building: Express yourself fluently and confidently in English.
- Listening Skills Enhancement: Perfect for high school exams, improve your listening skills for better exam performance.
- Accent Mastery: Familiarize yourself with different native-speaking accents.

Who Can Benefit?
Whether you're a young learner preparing for exams, a professional wanting to improve your business English, or an individual eager to enhance your conversational skills, my tutoring services cater to all proficiency levels.

I charge 70zl per hour, First 30min lesson free of charge. classes can be online or stationary to suit your needs. I kindly welcome you. 
Fabian 

Phone number: 534468... Wyświetl numer  

Odblokuj płynną konwersację po angielsku z Native Speakerem! 

Cześć ! Czy jesteś gotowy, aby wyruszyć w podróż, aby opanować umiejętności konwersacyjne w języku angielskim? Nie szukaj dalej!

Poznaj swojego nauczyciela – Polaka z niespodzianką! 
Cześć! Jestem Fabian i mam wyjątkową historię językową. Urodzony w Polsce, wraz z rodziną wyjechaliśmy do Irlandii, gdy miałam zaledwie trzy lata. Dorastając w Irlandii, można powiedzieć, że angielski jest moim językiem ojczystym. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydowałam się na studia za granicą i trafiłam do Gdańska, gdzie obecnie studiuję medycynę w języku angielskim, a w wolnym czasie chętnie pomagam ludziom w nabyciu komfortu i pewności w mówionym języku angielskim.

- Dlaczego warto wybrać mnie jako swojego nauczyciela konwersacyjnego języka angielskiego?
- Biegła znajomość języka angielskiego: Wychowałem się w Irlandii, nie tylko mówię płynnie; Zachwycam się pięknem języka angielskiego.
- Zaawansowany mówca języka polskiego: Tymczasowy powrót do Polski nie tylko pozwolił mi utrzymać dobrą znajomość języka polskiego, ale także dał mi wyjątkową perspektywę na naukę języka.
- Student medycyny: Koncentrując się na medycynie, udostępniam bogactwo specjalistycznego słownictwa, które może być szczególnie pomocne dla osób zainteresowanych medycznym językiem angielskim. Ale nie tylko! Mam dla Ciebie słownictwo na każdy scenariusz, niezależnie od tego, czy jest to biznes, geografia, księgowość, czy polityka.
- Różnorodne akcenty: Po doświadczeniu różnych angielskich akcentów pomogę Ci poruszać się i rozumieć niuanse rodzimej mowy.

Co mogą osiągnąć nasze sesje?
- Budowanie pewności siebie: Wyrażaj się płynnie i pewnie w języku angielskim.
- Poprawa umiejętności słuchania: Idealny do egzaminów w szkole średniej, popraw swoje umiejętności słuchania, aby uzyskać lepsze wyniki na egzaminach.
- Znajomość akcentu: zapoznaj się z różnymi akcentami w języku ojczystym.

Kto może skorzystać?
Niezależnie od tego, czy jesteś młodym uczniem przygotowującym się do egzaminów, profesjonalistą chcącym udoskonalić swój angielski biznesowy, czy też osobą pragnącą udoskonalić swoje umiejętności konwersacyjne, moje usługi korepetycji są dostosowane do wszystkich poziomów biegłości.

stawka wynosi 70zł za godzinę, pierwsze 30min lekcji gratis. zajęcia mogą mieć formę online lub stacjonarną, w zależności od potrzeb
Serdecznie Pozdrawiam.
Fabian
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65530448

Zgłoś

Oferta online

Fabian P

534468... Wyświetl numer
Polityka prywatności

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Letnica
Zadzwoń SMS
Wróć do góry