Matematyka - matura, sprawdziany, prace klasowe, egzaminy.

Ogłoszenie podstawowe

Matematyka - matura, sprawdziany, prace klasowe, egzaminy.

Cena

55

Jestem
Osobą prywatną
Udzielam / szukam korepetycji
Udzielam
Przedmiot
Matematyka
Dodatkowe informacje
Lekcja u korepetytora

Jestem absolwentem studiów dziennych I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej, kierunek Elektrotechnika. Mam kilka lat doświadczenia praktycznego (10 tys. godzin i około 700 zadowolonych uczniów i rodziców), jeśli chodzi o korepetycje, przekazywanie wiedzy i podejście indywidualne do każdej osoby. Treść ogłoszenia poniżej.

Chętnie i cierpliwie wytłumaczę uczniom szkół podstawowych i średnich zagadnienia z matematyki oraz przygotuję ucznia do egzaminów, matury, sprawdzianów i prac klasowych. Zakres oferowanych zagadnień poniżej:

I SZKOŁA PODSTAWOWA:
1. Zbiory liczbowe.
2. Dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych. Kolejność wykonywania działań.
3. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie. Okres ułamka dziesiętnego.
4. Sposoby rozwiązywania równań z jedną i dwiema niewiadomymi.
5. Wzory skróconego mnożenia.
6. Wyrażenia algebraiczne. Rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania.
7. Podstawowe wzory i działania na pierwiastkach.
8. Podstawowe wzory i działania na potęgach.
9. Szukanie NWW i NWD.
10. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pisemne.
11. Cechy podzielności liczb.
12. Procenty. Punkty procentowe. Punkty bazowe.
13. Symetria osiowa i środkowa.
14. Błąd względny i bezwzględny.

II. SZKOŁA ŚREDNIA I TECHNIKUM:
1. Ciągi arytmetyczne i geometryczne. Własności tych ciągów. Liczenie sumy wyrazów ciągu.
2. Wartości bezwzględne w równaniach i nierównościach.
3. Równania i nierówności. Wzory Viete’a.
4. Wielomiany - dzielenie, reszta z dzielenia, ekstrema, pochodna, twierdzenie Bézouta. Sposoby wyznaczania pierwiastków wielomianu.
5. Podstawowe wzory i działania na logarytmach dziesiętnych.
6. Trygonometria - kofunkcje, twierdzenie sinusów i cosinusów. Równości trygonometryczne. Wartość bezwzględna w równościach trygonometrycznych
7. Funkcja liniowa - dziedzina, miejsca zerowe, monotoniczność, zadania z parametrem. Parzystość i nieparzystość funkcji.
8. Funkcja kwadratowa - dziedzina, miejsca zerowe, ekstrema, pochodna, granica funkcji.
9. Funkcja wykładnicza.
10. Funkcja logarytmiczna - dziedzina, funkcja rosnąca i malejąca. Zadania z parametrem.
11. Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna.
12. Proste prostopadłe i równoległe. Punkty przecięcia. Styczne.
13. Równanie okręgu. Prosta styczna do okręgu. Okrąg wpisany i opisany na różnych figurach - twierdzenia i wzory.
14. Figury geometryczne płaskie - pole, obwód, długoć i środek odcinka, współrzędne punktów. Figury podobne.
15. Bryły obrotowe, graniastosłupy, ostrosłupy - pola i objętości.
16. Rachunek prawdopodobieństwa.
17. Zadania dowodowe (tożsamościowe).
18. Statystyka - średnia, mediana, odchylenie standardowe.
19. Procent składany. Kapitał, odsetki.

Cena za 1 osobę to 55 zł / 60 minut w przypadku zajęć na poziomie szkoły podstawowej, 65 zł / 60 min za zadania na poziomie liceum bez rozszerzenia mat-fiz, 75 zł / 60 min za zadania na poziomie liceum o profilu mat-fiz. Za przygotowanie ucznia do matury podstawowej 65 zł / 60 minut, rozszerzonej 75 zł / 60 minut.

Korepetycje na Skypie (poprzez tablicę interaktywną) i współpraca online (opis krok po kroku rozwiązania zadania) – warunki do uzgodnienia telefonicznie lub mailowo. Za korepetycje przez Internet biorę pieniądze z góry za zadeklarowany czas, za korepetycje stacjonarne płatność jest po zakończeniu zajęć.

Nie dojeżdżam do uczniów na korepetycje stacjonarne.

Data dodania ogłoszenia: 04.04.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od ogłoszeniodawcy

Fizyka - matura, sprawdziany, prace klasowe, egzaminy.

Ogłoszenie podstawowe

55 zł

Aktualizacja: 2 miesiące temu

Obwody elektryczne i elektrotechnika dla studentów i uczniów techników

Ogłoszenie podstawowe

80 zł

Aktualizacja: 2 miesiące temu
Oferta online

Ł

507539... Wyświetl numer
Polityka prywatności

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Suchanino
SMS
Wyświetl numer
Wróć do góry