Masaż Najlieprzy :Lomi-Lomi,Sport,Liecz.Tantryczny, Gdańsk Glówny,Targ

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 6

Masaż Najlieprzy :Lomi-Lomi,Sport,Liecz.Tantryczny, Gdańsk Glówny,Targ

Cena

199

Do negocjacji

Jestem
Osobą prywatną
Oferuję / poszukuję
Oferuję
Rodzaj
Masaż

Osoba prywatna Ania .
Jestem bardzo miłą,jestem otwartą,jestem szczyrą !!
Od 6.10 do 23.00 bez wolnych dni.
Proszę tylko dzwonić,SMS - nie odczytuję .
Mam doświadczenia w masażach 17 łat
od 13go roku życzia masuję.

Jestem Masażystką i uwielbiam swuj zawód ,mam medycznę wykształcenije,i oferuje masaże :

Tantryczne też,i w tej samej wartości.
Hawajski Lomi-Lomi-Nuji =
10 minut = 110 zł.na stolie./mata + 50 zł.
20 minut = 130 zł.
 
30 min. masażu = 149 zl.
 40 min. masażu = 169 zł.
 50 min.  masażu = 189zł.
= 60 min. 199zl. = Relaksacyjny Hawajski - Lomi
= 90 min.  masażu = 340zl.Relaksacyjny
120 min.  masażu = 380zł.

Głorącymi kamieniami (Relaksacyjny)= 60 minut  masażu                                                              = 249 zl
Ģłorącymi kamieniami = 90 minut masażu =                                                                 = 379 zl.
                                              = 120 minut= 479zl.
Sportowy = 60 minut samego masazu 230zl.
Ajurwedyjski (Męzu bardzo mocnym a mocno-przyjemnym), Lieczenije Rwy kulszowej )=299 × 60 /90minut × × 450zl./120min.× 499 zl.
Sygmętarny ( Masaż tkanki glębokiej,uciskanie.                           punktów stresów,lieczeniję rwy kulszowej)
Refleksoterapia Stóp ( uciskanie 72 punktów stóp)
Tybetański ( masaż
calościowy,bardzo delikatny  )
Bańką Chińską
Masaż Głowy jest w prezęcie do 90 minutowego masażu,a możnka kupić i osobno × 20 minut =100zl.
Masaż Tważy w preżęcie do masażu 60 minutowego za 199zl.
Masaż tważy akumresurowy przeciw zmarszkowy i po urazach × 20 minut =150 zl. Wszyski masaże, jest wykonywane profesjonalnie .
Każdy dotyk jest ciepłym i powolnym,i bardzo przyjemnym, pód rełaksacyjną muzykę.
Jest możliwość, przykrywania miejsc intymnych, sterylnym bawełnianym ręcznykiem.
Pośladki jest masowanymi !
Kultura jest wysoką.
Masaż pośladków to cud,wprawie dla każdego męszczyzny i kobiety.
W pręzęcie masaż tważy i stóp, do godzinnych masaży.
Masaż calościowy zawiera całe ciało, równomiernie rozprzedzielone minuty masowania,na każdy odcinek ciała,pośladków  też.
Tak jak pośladki zawierają najważniejszę pónkty spóstowe , na rwę kulszową.
Jest masowane bez ucisków(w masażu relaksacyjnym , i sportowym).
Wykonuję masaż ubraną,w fartuszku.
Jest wykonany ciepłym oliejkiem,na podgżewanym stolie dla masażu przedramionami,masaż całościowy.
Moc masażu jest zastosowaną ,dla każdego człowieka indywidualnie.
Masaż  Sportowy 30 min. samego masażu =199 zl.
                                 60 minut samego masażu = 260zł. 
Sygmętarny z Ajurwedą   :                   × 30min.= 199zł.
                                                                    60 min.= 280zł.
                                                                    120 min. 500zl.
Masaż Sygmętarny jest bardzo mocnym,i bardzo lieczniczym,jest wykonany dłońmi,z uciskaniami w wielu miejscach akumpresurowych,częściowo jest boliesnym ,częściowo jest bardzo przyjemnym.
Jest poliecany na rwę kulszową,normalizuję ciśnieniję.
Znając na wycokim poziumie anatomię,w 3y minuty potrafie normalizować ciśnienie do 30 jedynek.
Jest poliecane na przyżędbbienie.   
Jest poliecany na przewiejanie lopatek,póc,
i na przewiejanie szyji.
Masaż calościowy Relaksacyjny
Hawajski Lomi-Lomi-Nuji
                                    30  min. Samego masażu =150zł.
                                     60 min. samego masażu = 199zł.
                                     90 min.samego masażu = 299zl.
Kawka lub cherbatka jest proponowaną każdemu pacjętowi,przed lub po masażu,na wybur pańskij.
A muj dotyk i ciepłe silkowę ręce,to jak i sam masaż- to nie samowity cud !!!
Jest możliwość, przyjęcia sterylnego prysznica na miejscu,w gabinecie.
Ręcznyki jest gotowanymymi w pralcę , przez 100 minut.
100% bawelnianę ręcznyki,
W lażięce i wszędzie, jest sterylnie . 

Private person Ania
  I am a masseuse, I have a medical education, and I offer massages:
  Hawaiian Lomi-Lomi-Nuji 60 min.199 zl.
  Burning stones
  Sports
  Ayurvedic (Sciatica Liechenje)
  Significant (Deep tissue massage, pressure.                        stress points, sciatica assessment)
  Foot Reflexology (pressing 72 points on the feet)
  Tibetan (full body massage, very gentle)
  Chinese bubble
  Head Massage
  Facial massage in a massage stick in 60 minutes of everything
  Relaxing massages, professionally performed using Hawaiian technique!!!
  Each touch is warm and slow, and very pleasant, accompanied by relaxing music.
  Gentlemen lie naked and their private parts are avoided.
  The culture is high.
  It is possible to cover intimate areas with a sterile cotton hand.
  Buttock massage is a miracle for every man and woman.
  A full-body massage includes the entire body, with evenly distributed minutes of massage for each section of the body, including the buttocks.
  Just as the buttocks contain the most important points of the spine, the sciatica.
  It is massaged without pressure (in relaxation and sports massage).
  I perform the massage fully clothed and in an apron.
  It is performed with warm oil on a heated table for forearm massage, a full-body massage.
  The power of massage is applied to each person individually.
  Sports Massage 30 min.  massage only = PLN 180.
  60 minutes of massage only = PLN 250.
  Ayurvedic massages or Sigmatarna massages 30 minutes = PLN 200.
  60 min.  = PLN 299.
  120 min.  PLN 500
  The Sigmatary Massage is very strong and very therapeutic, it is performed with the hands, with pressure in many acupressure places, sometimes it is painful, sometimes it is very pleasant.
  It is recommended for sciatica and normalizes blood pressure.
  Knowing anatomy at a high level, I can normalize blood pressure to 30 units in 3 minutes.
  It is recommended for frying.
  It is recommended for winding blades, skirts,
  and for changing the neck.
  Whole body Relaxing Hawaiian Lomi-Lomi massage -                                Nuji  30 min.  the massage itself.  =PLN 150.
  60 min.  massage only = PLN 199.
  Coffee or tea is offered to every patient, before or after the massage, at your discretion.
  And my touch and warm silk hands, just like the massage itself - it's not just a miracle!!!
  It is possible to take a sterile shower on site, in the office.
  The towels are washed in a washing machine for 100 minutes.
  100% cotton hands,
  In the room and everywhere, it is sterile.

Data dodania ogłoszenia: 22.04.2024

Aktualizacja: 24.06.2024

Wróć do góry