Bezpłatny Kurs Programowanie w języku Python

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Rodzaj szkolenia
Informatyka

Treść ogłoszenia

Bezpłatny Kurs Programowanie w języku Python - 120 godzin w ramach Projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II" współfinansowanego ze środków EFS.
Oferujemy:
- stypendium szkoleniowe,
- catering,
- materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
- zwrot kosztów dojazdu.
Po szkoleniu możliwy jest staż zawodowy (3-6 miesięcy) za który przysługuje stypendium stażowe.
Szkolenie skierowane do:
- osób pozostających bez zatrudnienia, w tym: w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach (zarówno zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy),
- osób pracujących, w tym na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają wynagrodzenia minimalnego,
- imigrantów/ reemigrantów,
- osób odchodzących z rolnictwa.
Jest również możliwość odbycia innych szkoleń. Zgłoś się do nas!
Kontakt:
Tel. 883989... Wyświetl numer 883989... Wyświetl numer
e-mail: 3...@ckziu... Wyświetl e-mail
Miejsce prowadzenia zajęć: Gdańsk.
Więcej informacji o Projekcie na stronie: http://ckziu1.gda.pl/projekty/30plus.
  • Numer ogłoszenia: 62901904
  • Data wprowadzenia: 25 września 2019
  • Wyświetleń: 673
  • Wyświetleń na liście: 1 263