Szkolenie 22.06.2020: Działki budowlane - stan prawny i faktyczny

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
140
Rodzaj szkolenia
Zawodowe

Treść ogłoszenia

Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
zaprasza na szkolenie STACJONARNE:

Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami

Termin: 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00-15.00
Miejsce: Dom Kultury (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młyniec"), Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 3

Program szkolenia:
 1. Definicja nieruchomości i pojęcia działki budowlanej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.
  Stan prawny nieruchomości gruntowych – działek, dokumenty niezbędne do jego uregulowania – praktyka zawierania umów sprzedaży nieruchomości gruntowych
 2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – podstawowy akt prawny regulujący możliwość zabudowy działek – zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy
  Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego i możliwość zmiany przeznaczenia – tryb i procedura
 3. Brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i procedura uzyskania decyzji administracyjnej zgodnie – art. 61 ustawy – decyzja o warunkach zabudowy
  Właściwa interpretacja treści decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę – przeniesienie praw do w/w decyzji przy umowie sprzedaży nieruchomości, a odpowiedzialność zawodowa i cywilna pośrednika
 4. Opłaty z tytułu renty planistycznej – zmiana przeznaczenia działki i wzrost wartości działki w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tryb uchwalenia, procedura zaskarżenia i wysokość opłat
  Opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej – koszty ponoszone przez Gminę i właścicieli nieruchomości w wyniku inwestycji w infrastrukturę – tryb uchwalenia, procedura zaskarżenia i wysokość opłat
 5. Brak zgody pomiędzy współwłaścicielami działek i spory graniczne, jako podstawowa przeszkoda w prawidłowym obrocie działkami budowlanymi i procesie regulacji stanów prawnych nieruchomości
 6. Służebności osobiste i inne prawa rzeczowe ograniczone, a stan prawny i faktyczny nieruchomości gruntowej – problemy prawne i faktyczne wynikające w pracy i praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami
  Zagadnienie dostępu i dojazdu do działki jako jeden z elementów stanu prawnego nieruchomości gruntowej – ustanowienie dojazdu i dojścia w formie służebności drogowej, a dostęp do nieruchomości przez wjazd do drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej
 7. Podatki i opłaty publiczne przy zbywaniu nieruchomości – działek gruntowych, ciążące na właścicielach i użytkownikach wieczystych działek, a ochrona  kontrahenta pośrednika.
Szkolenie poprowadzi:
Adam Kudyk - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizujący się w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.
Ceny obowiązujące do dnia 25.05.2020:
 • Członkowie SPPON (wyłącznie) – 100,00 zł brutto,
 • pozostałe osoby – 140,00 zł brutto.
Skontaktuj się z biurem SPPON:  [ukryte] , 501 614 120
 • Numer ogłoszenia: 63491988
 • Data wyróżnienia: 17 czerwca 2020
 • Data wprowadzenia: 17 czerwca 2020
 • Wyświetleń: 45
 • Wyświetleń na liście: 2 846