Banino
Tuchomska
8084 m2 850 000 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 64903804
Obserwuj
Ogłoszenie mini
Więcej zdjęć 18
Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538730
Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89500088
Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89500089
  • Galeria
Banino, Tuchomska 8084 m2 850 000 zł
Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538730

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89500088

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89500089

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538731

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538732

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538733

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538734

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538735

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538736

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538737

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538738

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538739

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538740

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538747

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538751

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538753

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538756

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka (Budowlana) - Banino: zdjęcie 89538757

Działka (Budowlana) - Banino

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Dodatkowe informacje
  • Gaz
  • Woda
  • Kanalizacja
  • Internet
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Prezentuje państwu działkę w samym centrum Banina.
Działka o powierzchni 0.8084 ha dzieli się na część o powierzchni 2065m2 które jest pod miejscowym planem zagospodarowania i można budować zabudowę jedno rodzinna.

1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
a) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 18 uchwały,
b) dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działek na zasadach określonych w § 13 ust. 3 uchwały;
2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy:
- w odległości 6 m od linii rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych jako KDD oraz dróg
wewnętrznych oznaczonych jako KDW,
- od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi,
- od gazociągów wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi,
- oraz jak na rysunku planu,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
c) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0, maksymalny 0,60,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
e) forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza,
f) dla wydzielenia wewnętrznego oznaczonego jako A.31/1, A.31/2 i A.31/3 dopuszcza się dodatkowo
zabudowę mieszkaniową w formie zabudowy szeregowej.
g) dla zabudowy bliźniaczej ustala się następujące zasady:
- dopuszcza się jeden lokal mieszkalny na segment, maksymalnie dwa segmenty ze sobą graniczące,
- odległość między budynkami w zabudowie bliźniaczej składającymi się z dwóch segmentów nie może
być mniejsza niż 10 m;
h) dla zabudowy szeregowej ustala się następujące zasady
- dopuszcza się jeden lokal mieszkalny na segment, maksymalnie cztery segmenty w szeregu,
- odległość między zespołami zabudowy szeregowej nie może być mniejsza niż 10m;
i) wysokość zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych: nie więcej niż 10,00 m (do 2 kondygnacji nadziemnych),
- dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6,00 m ,
j) poziom posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m mierzony od średniej rzędnej terenu wokół budynku,
k) szerokość elewacji frontowej:
- dla budynku w zabudowie wolnostojącej nie więcej niż 22 m,
- dla budynku w zabudowie bliźniaczej, dla jednego segmentu nie więcej niż 11 m,
- dla budynku w zabudowie szeregowej, dla jednego segmentu nie więcej niż 5,5 m,
l) geometria i pokrycie dachu:
- dach dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym kącie nachylenia głównej połaci dachowej od
25º do 45º, dopuszcza się dachy naczółkowe, lukarny i wykusze; dla budynków gospodarczych,
garażowych i wiat dopuszcza się dachy płaskie i kącie nachylenia od 10º do 45º,
- dopuszcza się zachowanie i remont dachów o parametrach niezgodnych z ustaleniami planu
istniejących w dniu uchwalenia planu,
m) zasady podziału na działki budowlane:
- powierzchnia nowo projektowanej działki budowlanej: dla zabudowy wolnostojącej nie mniej niż
800,0 m2, dla zabudowy bliźniaczej nie mniej niż 400,0 m2, na terenach wydzieleń wewnętrznych:
A.31/1, A.31/2 i A.31/3 dla zabudowy szeregowej nie mniej niż 200,0 m2,
- dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych, istniejących w momencie
wejścia w życie planu, w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi na podstawie
ustaleń planu,
n) zasady lokalizacji zabudowy przy granicy działki:
- wyklucza się lokalizację nowych budynków w zabudowie wolnostojącej bezpośrednio przy granicy
działki budowlanej,
- dopuszcza się lokalizację budynków w zabudowie bliźniaczej i szeregowej bezpośrednio przy granicy
działki budowlanej, z zachowaniem zasad ustalonych w § 13 ust. 2 pkt 6 i 7;
- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych i wiat o
powierzchni do 25 m2 bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,


Zadzwoń do nas aby zyskać:

- Czas - przeanalizujemy rynek pod kątem Twoich kryteriów ZA CIEBIE.

- Pieniądze - znamy ceny transakcyjne podobnych nieruchomości.

- Spokój - nasz doradca kredytowy pomoże Tobie wybrać i uzyskać kredyt w jednym z 15 banków ZA DARMO.

- Pewność - nasi specjaliści przeprowadzą Cię przez cały proces zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

- Dyskrecję - mamy dostęp i doświadczenie w sprzedaży ofert "spod lady".

- Uśmiech - mamy 98% zadowolonych Klientów.

- Partnera biznesowego - wielu z naszych Klientów współpracuje z nami długoterminowo.

Zostań w dobrych rękach, skontaktuj się z nami pod numerem 730800... Wyświetl numer (Oddział Gdańsk) lub 730600... Wyświetl numer (Oddział Gdynia) i zacznij zyskiwać.

"Wszystkie przedstawione powyżej informacje dotyczące nieruchomości oraz wskazane ceny mają jedynie charakter informacyjny (poglądowy) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego"

Data dodania ogłoszenia: 05.07.2022

Aktualizacja: 24.01.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Magic House

Piękne mieszkanie blisko tramwaju Ujeścisko

Ogłoszenie maxi

569 000 zł

Aktualizacja: 1 dzień temu

Kawalerka z widokiem na morze w centrum Gdyni

Ogłoszenie maxi

579 000 zł

Aktualizacja: 11 dni temu

Działka budowlana w sąsiedztwie Jezior,Chwaszczyno

Ogłoszenie maxi

590 000 zł

Aktualizacja: 7 dni temu

Chełm, Szpora 2 pokoje

Ogłoszenie maxi

599 000 zł

Aktualizacja: 11 dni temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry