Gdańsk Ujeścisko
Warszawska
3592 m2 3 100 000 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65482437
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
Więcej zdjęć 2
Działka mieszkaniowo-usługowa Gdańsk ul.Warszawska: zdjęcie 92573536
Działka mieszkaniowo-usługowa Gdańsk ul.Warszawska: zdjęcie 93374295
  • Galeria
  • Mapa
Gdańsk Ujeścisko, Warszawska 3592 m2 3 100 000 zł

Działka mieszkaniowo-usługowa Gdańsk ul.Warszawska

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Dodatkowe informacje
  • Gaz
  • Woda
  • Kanalizacja
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Biuro Partner Nieruchomości ma przyjemność zaoferować.

Działka mieszkaniowo-usługowa w Gdańsku, przy ulicy Warszawskiej.
Objęta MPZP i oznaczona jako M/U31. Numer planu 1845.
Powierzchnia 3592m.
Kształt nieregularny zbliżony do prostokąta szerokość około 40m, długość około 90m.
Przyłącza od ulicy Warszawskiej.
Do centrum Gdańska 5km.
MPZP pozwala na:
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne:
a) wzdłuż ulicy Warszawskiej (013-KD81) w odległości od 7,0 m do 12,5 od linii
rozgraniczającej tej ulicy - jak na rysunku planu,
b) wzdłuż ulicy Cedrowej (012-KD81) w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej tej
ulicy - jak na rysunku planu;
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej
inwestycją: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 40%;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej
inwestycją: 40%;
4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0,
maksymalna: 1,6 w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,6;
5) wysokość zabudowy w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
a) minimalna: nie ustala się,
b) maksymalna w strefie, o której mowa w ust. 10 pkt 1: 10 m, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a i
c tiret pierwsze,
c) maksymalna na pozostałym terenie: 13 m, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. b;
6) inne gabaryty obiektów i parametry zabudowy:
a) w strefie o której mowa w ust. 10 pkt 1, maksymalny poziom najwyższego punktu na
pokryciu kubatury brutto budynku oraz na pokryciu najwyższego poziomu budowli
wielopoziomowych, jak parkingi lub magazyny wielopoziomowe: 88,0 m n.p.m.,
b) na pozostałym terenie, maksymalny poziom najwyższego punktu na pokryciu kubatury
brutto budynku oraz na pokryciu najwyższego poziomu budowli wielopoziomowych, jak
parkingi lub magazyny wielopoziomowe: 98,0 m n.p.m.,
c) w strefie, o której mowa w ust. 10 pkt 1:
- maksymalna wysokość ściany budynku do dolnej krawędzi okapu: 5,5 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej maksymalna powierzchnia rzutu pojedynczego budynku:
400 m2,
- dla zabudowy usługowej maksymalna szerokość frontu wydzielonej architektonicznie
części zabudowy: 12 m,
- sumaryczna szerokość lukarn w elewacji frontowej nie większa niż 1/3 długości okapu
dachu mierzonego w widoku tej elewacji,
- długość głównej kalenicy, w przypadku dachów stromych wielospadowych, nie
mniejsza niż 1/2 długości najdłuższego okapu lub sumy okapów mierzonego w widoku
odpowiedniej elewacji,
d) pozostałe gabaryty obiektów dowolne, z zastrzeżeniem ust.16 pkt 3;
7) formy zabudowy: dowolne;
8) kształt dachu:
a) w strefie, o której mowa w ust. 10 pkt 1: stromy, o symetrycznym układzie połaci,
o kącie nachylenia połaci do 45 stopni, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. c tiret czwarte i piąte,
oraz ust. 17 pkt 4,
b) na pozostałym terenie: płaski lub stromy o symetrycznym układzie połaci, o kącie
nachylenia połaci maksymalnie 45 stopni, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4;
9) inne:
a) zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych większym od 20° -
materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,
b) w strefie, o której mowa w ust. 10 pkt 1 maksymalny poziom posadzki parteru od frontu
wynosi 1,5 m nad poziomem terenu,
c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej
powierzchni nie mniejszej niż 0,3 m²/ 1 m² pow. użytkowej mieszkań w zabudowie
wielorodzinnej powyżej 4 mieszkań

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Oferta różnych banków. Dobór do indywidualnych potrzeb klienta.

W pobliżu

Data dodania ogłoszenia: 13.10.2023

Aktualizacja: 23.03.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Partner Nieruchomości

Działka Cedry Wielkie w atrakcyjnej lokalizacji

Ogłoszenie podstawowe

330 000 zł

Aktualizacja: 5 miesięcy temu

Dom wolnostojący w Kowalach

Ogłoszenie podstawowe

1 480 000 zł

Aktualizacja: 5 miesięcy temu

Gdańsk, dwa pokoje blisko centrum

Ogłoszenie podstawowe

599 000 zł

Aktualizacja: 4 dni temu

Działka budowlana na osiedlu domów w Dobrzewinie

Ogłoszenie podstawowe

499 000 zł

Aktualizacja: 5 miesięcy temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry