Działka oddalona 600 m od Dębek

Ogłoszenie podstawowe
Dębki 875 m2 128 000 zł
obserwuj
Skontaktuj się
Zdjęcie 1 / 19

Działka oddalona 600 m od Dębek

Cena

128 000

Jestem
Firmą
Adres
Dębki
Cena za m2

146,29

Rodzaj nieruchomości
Działka rolna
Nr oferty
TY684357
Powierzchnia
875 m2
Powierzchnia działki
875 m2
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Szanowni Klienci,

mając na uwadze Państwa cenny czas, komfort i bezpieczeństwo,
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub elektroniczny
w celu umówienia prezentacji lub spotkania w biurze.

Oferta, którą oglądasz jest dostępna TYLKO U NAS i została dokładnie sprawdzona pod względem formalno-prawnym.

LOKALIZACJA:
Odargowo, miejscowość położona w Gminie Krokowa.
Odległość do Dębek wynosi jedynie ok 600 metrów! Do głównej drogi ok 250 m. W Odargowie zaplecze usługowe oraz baza turystyczna.
Działka położona w niezwykle urokliwym miejscu, pośród pól i drzew. Nieuciążliwe sąsiedztwo.

NIERUCHOMOŚć:
Działka rolna (rekreacyjna)  w kształcie prostokąta o powierzchni 875 m2.
Dojazd drogą polną.
Teren płaski, suchy, słoneczny.

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - przeznaczenie terenu 01R Tereny rolnicze


2.1.KARTA TERENU O NUMERZE 01 R,02 R
1) POWIERZCHNIA: ok. 49.1 ha i 291.0 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU: R-TERENY ROLNICZE
3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) ustala się zakaz zabudowy;
c) ustala się zakaz sytuowania elektrowni wiatrowych i wież widokowych;
d) ustala się zakaz grodzenia nieruchomości;
e) pozostałe ustalenia - wg § 4 niniejszej Uchwały.
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) dopuszcza się zadrzewienia wyłącznie o gatunkach roślin zgodnych z siedliskiem;
b) użytkowanie terenu nie może zanieczyszczać środowiska wodno - gruntowego;
c) należy zachować i utrzymywać w należytym stanie system rowów i kanałów melioracyjnych;
d) należy zachować istniejące zadrzewienia;
e) pozostałe ustalenia - wg § 5 niniejszej Uchwały.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - nie dotyczy.
6) WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - nie ustala się.
7) ZASADY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: nie ustala się zasad i wskaźników kształtowania zabudowy ponieważ obowiązuje zakaz zabudowy (patrz - punkt 10 niniejszej karty terenu).
8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów rolnych;
b) pozostałe ustalenia wg § 10 niniejszej Uchwały.
9) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARÓW OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH:
a) tereny znajdują się w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego- obowiązują wymagania zawarte w przepisach odrębnych dotyczących ochrony tych terenów;
b) tereny znajdują się w Nadmorskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - obowiązują wymagania zawarte w przepisach odrębnych dotyczących ochrony tych terenów;
c) na części terenu 01 R znajdują się fragmenty terenu i obszaru górniczego złoża "Dębki” i "Żarnowiec” posiadające koncesje na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Dla terenów i obszarów górniczych obowiązują przepisy odrębne dotyczące terenów i obszarów górniczych. Wokół otworu nieczynnego D-8 ustala się strefę ochronną - 5.0 m w której zabrania się wznoszenia jakichkolwiek obiektów;
d) północna część terenu 01 R znajduje się w strefie zagrożenia powodzią ( raz na 100 lat).
- obowiązują przepisy odrębne;
e) obowiązują ustalenia wg § 9 niniejszej Uchwały pkt 3.
10) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW I OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) ustala się zakaz zabudowy - (dotyczy zakazu wznoszenia budynków jak budynki mieszkalne, usługowe, gospodarcze, letniskowe w tym domki campingowe);
b) ustala się zakaz lokalizacji altan, wiat oraz obiektów budowlanych niezwiązanych trwale z gruntem;
c) zakazy powyższe ustala się w celu ochrony unikalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz w celu realizacji ochrony komponentów środowiska przyrodniczego wymienionych w przepisach odrębnych dotyczących Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
d) w wzdłuż kanału WS należy zachować strefę o szerokości minimum 4.0 m od górnej krawędzi skarp wolną od nowych nasadzeń, zapewniającą dostęp w celu wykonania robót związanych z utrzymaniem wód i prowadzeniem prac konserwacyjnych;
e) dopuszcza się niezbędne urządzenia terenowe dla ochrony przed zagrożeniem powodzią.
11) ZASADY MODERNIZACJI BUDOWY I ROZBUDOWY KOMUNIKACJI I OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ:
a) komunikacja - dojazd ulicami 11 KD-L i 12 KD-D oraz drogami polnymi;
b) dopuszcza się trasę rowerową - przebieg oznaczony symbolem orientacyjnie wskazano na rysunku planu, tras może ulec korektom;
c) minimalna szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej - 2.0 m.
12) SPOSÓB I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW - nie ustala się.
13) STAWKA PROCENTOWA - 30%.

Zapraszam do kontaktu.

Co zyskujesz współpracując z naszym biurem?

- oszczędność czasu, opiekę i kompleksowe wsparcie doświadczonego Agenta na każdym etapie transakcji
- szeroki wybór ofert dopasowanych do Twoich potrzeb
- pewność uzyskania najkorzystniejszej wartości nieruchomości
- szybką ocenę zdolności kredytowej i ofertę korzystnego kredytu hipotecznego
skuteczny i nowoczesny marketing Twojej oferty
- profesjonalne i bezpłatne doradztwo prawne
- bezpieczeństwo transakcji gwarantowane współpracą z czołowym biurem nieruchomości na Pomorzu, które obsługuje zarówno oferty z rynku wtórnego, jak i deweloperskie

Chcesz poznać więcej szczegółów tej oferty? A może chcesz negocjować cenę?
Zadzwoń pod numer 58 558 53 53 lub 784008... Wyświetl numer . Możesz także do nas napisać.

W naszej bazie znajdziesz najwięcej aktualnych ofert z Trójmiasta, Kaszub i Kociewia.
Serdecznie zapraszamy do naszych oddziałów w Gdańsku, Gdyni, Bytowie, Kościerzynie, Chojnicach i Starogardzie Gdańskim. Pracujemy również w soboty.

Zaufaj profesjonalistom i kupuj bezpiecznie!
czytaj więcej
zgłoś do moderacji

Zobacz inne oferty od Tyszkiewicz - Nieruchomości

3-Pokojowe mieszkanie w centrum Gdańsk Wrzeszcz

Ogłoszenie maxi

889 000 zł

Aktualizacja: 4 dni temu

Działka mieszkaniowo-usługowa, Gdańsk Klukowo

Ogłoszenie maxi

4 788 000 zł

Aktualizacja: 19 godzin temu

2 poziomowy Apartament na Jaśkowej Dolinie

Ogłoszenie maxi

2 000 000 zł

Aktualizacja: 3 dni temu

Dom z basenem na 2 zagospodarowanych działkach

Ogłoszenie maxi

1 450 000 zł

Aktualizacja: 2 dni temu
Działka oddalona 600 m od Dębek

Oferta, którą oglądasz

Działka oddalona 600 m od Dębek

Zapytaj o ofertę

Igor Szczupakowski

58...... Wyświetl numer
Polityka prywatności

Lokalizacja

Adres
Dębki
Zobacz dane kontaktowe
Ważne jeszcze 344 dni (do 11.11.2024)
  • Numer ogłoszenia: 65397468
  • Data wyróżnienia: 06.09.2023
  • Data wprowadzenia: 27.07.2023
  • Aktualizacja: 13.11.2023
Zadzwoń SMS
Wróć do góry