Działka usługowa Słupsk ul. Leszczyńskiego.

Ogłoszenie podstawowe
Słupsk
Stanisława Leszczyńskiego
4056 m2 1 000 000 zł
obserwuj
Skontaktuj się
obserwuj
2
Zamów ofertę na e-maila
Zdjęcie 1 / 2

Działka usługowa Słupsk ul. Leszczyńskiego.

Cena

1 000 000

Jestem
Firmą
Adres
Słupsk
Stanisława Leszczyńskiego
Cena za m2

246,55

Rodzaj nieruchomości
Działka pod budowę
Powierzchnia
4 056 m2
Powierzchnia działki
4 056 m2
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy


Oferujemy na sprzedaż działkę położoną w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego. Na terenie działki znajdują się: 

- budynek stolarni i ślusarni o pow. użytk. - 317,1 m.kw.
- budynek garażowy o pow. użytk. - 102,9 m.kw.
- wiata na drewno o pow. użytk. - 103,9 m.kw.
- wiata zbrojarska o pow. użytk. - 60,8 m.kw.
- wiata gospodarcza o pow. użytk. - 43,8 m.kw.

Przeznaczenie terenu w MPZP
Uchwała Rady Miasta Słupska nr XXXIII/451/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejtana" w Słupsku: 08.28.U tereny usług.

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
–linia zabudowy –ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
–wielkości powierzchni zabudowy –ustala się dla terenów 8.U i 28.U maksymalnie 60% w stosunku do powierzchni działki budowlanej,
–powierzchnia biologicznie czynna – –ustala się dla terenów 8.U i 28.U minimalnie 5% w stosunku do powierzchni działki budowlanej,
–gabaryty projektowanej zabudowy –nie ustala się,
–wysokość projektowanej zabudowy –ustala się dla terenu 28.U maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, ustala się dla terenu 8.U maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, ustala się dla terenu 28.U maksymalnie 10 m, ustala się dla terenu 8.U maksymalnie 12 m,
–geometria, wykończenie dachu –nie ustala się,
–zabudowa na granicy z działką budowlaną –dopuszcza się dla terenów 8.U i 27.U.

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala się.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
–elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony –nie ustala się,
–cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji –nie ustala się,
–określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów - dopuszcza się funkcję magazynowo-składową jako przeznaczenie towarzyszące, –w ramach terenu 27.U wyznacza się modyfikowalną linią rozgraniczającą pas komunikacji wewnętrznej – 08.27.1.KDW, zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
−dojścia i dojazdy w miarę możliwości utwardzać drobnowymiarowymi elementami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby, ustala się zgodnie z Rozdziałem 4 §7.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
-ustala się zgodnie z Rozdziałem 5 §8.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
–zasady umieszczania obiektów małej architektury –nie ustala się,
–zasady umieszczania nośników reklamowych –nie ustala się,
–zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych –nie ustala się,
–zasady umieszczania urządzeń technicznych –nie ustala się,
–zasady umieszczania zieleni –nie ustala się,
–określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów - dopuszcza się lokalizowanie szyldów, dopuszcza się lokalizowanie reklam w tym wielkogabarytowych na elewacjach budynków.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH:
-ustala się zgodnie z Rozdziałem VIII §11.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM:
–dopuszcza się podziały i scalenia działek
–minimalna/maksymalna szerokość frontów działek –nie ustala się,
–minimalna/maksymalna powierzchnia działek –nie ustala się,
–kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego –nie ustala się.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
–układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych –obowiązują zapisy Rozdziału 11 §14,
–warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym –obowiązują zapisy Rozdziału 11 §14,
–wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej –obowiązują zapisy Rozdziału 11 §14,

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
–nie ustala się.

Przeprowadzając transakcję za pośrednictwem INVESTOR NIERUCHOMOŚCI otrzymujecie Państwo m.in. pomoc w zakresie:
- uzyskania kredytu hipotecznego,
- uzgodnienia warunków opłat i terminów u notariusza,
- zapewnienia bezpieczeństwa kupna i sprzedaży w oparciu o polisę OC,
- doradztwa prawnego,
- kompleksowego wsparcia podczas całego procesu transakcji.

Wszystkie nasze oferty są sprawdzane pod względem formalno-prawnym.

Zapraszam na prezentację. Szczegóły oferty: INVESTOR NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK ul. M. Konopnickiej 13 B (vis a vis C.H. Manhatan) - Krzysztof Gorzelak (Licencja państwowa nr 14464) tel. 691741... Wyświetl numer lub 59 840 50 88.Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65533494

Aktualizacja: 31.01.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Investor Nieruchomości

Mieszkanie z werandą w urokliwej kamienicy-SOPOT

Ogłoszenie podstawowe

1 990 000 zł

Aktualizacja: 1 miesiąc temu

Mieszkanie na sprzedaż

Ogłoszenie podstawowe

482 000 zł

Aktualizacja: 8 dni temu

Unikalna Inwestycja w Sercu Rowów!

Ogłoszenie podstawowe

1 490 000 zł

Aktualizacja: 9 dni temu

Na sprzedaż Apartamenty Kapitańskie

Ogłoszenie podstawowe

1 400 000 zł

Aktualizacja: 8 dni temu
Działka usługowa Słupsk ul. Leszczyńskiego.

Oferta, którą oglądasz

Działka usługowa Słupsk ul. Leszczyńskiego.

Zapytaj o ofertę

Krzysztof Gorzelak

691741... Wyświetl numer
Polityka prywatności

Lokalizacja

Adres
Słupsk
Stanisława Leszczyńskiego
Zobacz dane kontaktowe
Zadzwoń SMS
Wróć do góry