Jasień 3420 m2 105 000 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65683225
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
Więcej zdjęć 5
Działki na sprzedaż -Jasień.: zdjęcie 93768976
Działki na sprzedaż -Jasień.: zdjęcie 93768977
Działki na sprzedaż -Jasień.: zdjęcie 93768978
  • Galeria
Jasień 3420 m2 105 000 zł
Działki na sprzedaż -Jasień.: zdjęcie 93768976

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działki na sprzedaż -Jasień.: zdjęcie 93768977

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działki na sprzedaż -Jasień.: zdjęcie 93768978

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działki na sprzedaż -Jasień.: zdjęcie 93768979

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działki na sprzedaż -Jasień.

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Oferujemy na sprzedaż działkę położoną w miejscowości Jasień (wieś kaszubska, położona w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka) w niewielkiej odległości od jeziora Jasień. 
 
Działka nr 669 – 3420 m2 w cenie 105.000 zł 
 
1. Przeznaczenie terenu w MPZP (Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XXXIV/287/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jasień): R. Teren rolniczy.
     1. Inne dopuszczalne przeznaczenie terenu. Zabudowa zagrodowa wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jej obsługi. Zasady lokowania zabudowy zagrodowej określone są przepisami                 odrębnymi.
     2. Struktura zabudowy. Zabudowa wolnostojąca.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Nie ustala się.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
     1. Architektura obiektów nowoprojektowanych nawiązująca do form regionalnych (bryła, materiał, detal, kolorystyka)(dotyczy zabudowy zagrodowej).
     2. Na teren wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia o funkcji izolacyjno-ozdobnej (dotyczy zabudowy zagrodowej).
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Obiekty i tereny chronione i warunki ich ochrony - na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytków. Na terenach R15, R20, R16 znajdują się Strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej (ustalenia w § 9).
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Nie ustala się.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
     1. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu:
          a. nie większa niż: 30,00 %;
          b. dotyczy zabudowy zagrodowej.
     2. Udział powierzchni biologicznie czynnej:
          a. nie mniejszy niż: 30,00 %;
          b. dotyczy zabudowy zagrodowej.
     3. Gabaryty zabudowy :
          a. szerokość elewacji frontowej:
               - nie mniejsza niż: 8,0 metrów;
               - dotyczy zabudowy zagrodowej.
          b. wysokość zabudowy:
               - nie większa niż: 9,0 metrów;
               - dopuszczalna liczba kondygnacji, nie większa niż: 1,5 ;
               - dotyczy zabudowy zagrodowej.
     4. Geometria dachu. Dach dwu lub wielospadowy (22-50 st.) - dotyczy zabudowy zagrodowej.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Nie ustala się.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.
Dopuszczalna wielkość działek nie mniej niż: 1000 m2;
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
     1. Dopuszcza się przebieg urządzeń infrastruktury technicznej.
     2. Uciążliwość związana z działalnością gospodarczą musi się zamknąć w granicach działki (dotyczy zabudowy zagrodowej).
10. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu.
     1. Powiązanie terenu z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Dojazd z drogi publicznej (dotyczy zabudowy zagrodowej).
     2. Przestrzenne zasady tworzenia terenów parkingowych i miejsc postojowych w granicach terenu. Zapewnić miejsca postojowe w granicach działki (dotyczy zabudowy zagrodowej).
11. Zasady obsługi terenu przez infrastrukturę techniczną.
     1. Elektroenergetyka. Z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia (dotyczy zabudowy zagrodowej).
     2. Zaopatrzenie w wodę. Z wodociągu wiejskiego (dotyczy zabudowy zagrodowej).
     3. Odprowadzenie ścieków. Do kanalizacji sanitarnej. Do czasu podłączenia do kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zastosowanie indywidualnych rozwiązań utylizacji ścieków (oczyszczalnie                     indywidualne lub w przypadku braku sprzyjających warunków terenowych - zbiorniki bezodpływowe z wywozem ścieków do oczyszczalni za pośrednictwem specjalnych jednostek) (dotyczy                     zabudowy zagrodowej).
     4. Odprowadzenie wód opadowych. Do gruntu lub kanalizacji deszczowej (dotyczy zabudowy zagrodowej).
     5. Zaopatrzenie w gaz. Za pośrednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z gazociągu niskiego ciśnienia (dotyczy zabudowy zagrodowej).
     6. Zaopatrzenie w ciepło. Indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z preferencyjnym zastosowaniem paliw ekologicznych (dotyczy zabudowy zagrodowej).
     7. Utylizacja odpadów stałych. Po segregacji według grup asortymentowych na wysypisko śmieci. Wywóz za pośrednictwem specjalnych jednostek (dotyczy zabudowy zagrodowej).
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Nie ustala się.
13. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy : ustalenia w § 9.

Kompleks działek położony jest w miejscu zacisznym i spokojnym miejscu. Miejscowość Jasień i okolice zachwycają wspaniałą przyrodą. W niewielkiej odległości znajduje się jezioro Jasień. 

Przeprowadzając transakcję za pośrednictwem INVESTOR NIERUCHOMOŚCI otrzymujecie Państwo m.in. pomoc w zakresie:
- uzyskania kredytu hipotecznego,
- uzgodnienia warunków opłat i terminów u notariusza,
- zapewnienia bezpieczeństwa kupna i sprzedaży w oparciu o polisę OC,
- doradztwa prawnego,
- kompleksowego wsparcia podczas całego procesu transakcji.

Wszystkie nasze oferty są sprawdzane pod względem formalno-prawnym.
Zapraszam na prezentację. Szczegóły oferty: INVESTOR NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK ul. M. Konopnickiej 13 B (vis a vis C.H. Manhatan) - Krzysztof Gorzelak (Licencja państwowa nr 14464) tel. 691741... Wyświetl numer lub 59 840 50 88.Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Data dodania ogłoszenia: 21.04.2024

Aktualizacja: 17.05.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Investor Nieruchomości

Dom na skraju malowniczej wsi Gdakowo.

Ogłoszenie podstawowe

365 000 zł

Aktualizacja: 12 godzin temu

Działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Ogłoszenie podstawowe

450 000 zł

Aktualizacja: 1 dzień temu

Sprzedam działkę budowlaną 1538 m2, Bierkowo.

Ogłoszenie podstawowe

189 900 zł

Aktualizacja: 1 dzień temu

Dom z gospodarstwem rybackim na sprzedaż - Barcino

Ogłoszenie podstawowe

1 500 000 zł

Aktualizacja: 4 dni temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry