Mieszkanie Gdańsk Śródmieście

Ogłoszenie nieaktualne

Mieszkanie Gdańsk Śródmieście

Cena

328 500

  • Liczba pokoi
    2
  • Piętro
    5
  • Rok budowy
    1970
Jestem
Osobą prywatną
Adres
Gdańsk Śródmieście
Kamienna Grobla 13
Cena za m2

6 466,54

Rodzaj nieruchomości
Mieszkanie
Liczba pięter w budynku
10
Powierzchnia
50,80 m2
Typ ogrzewania
Centralne
Stan
Do remontu

Komoronik Sadowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Dawid Grey podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 765/23 w dniu: 30.11.2023 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:
 
  • nieruchomości położonej przy ul. Kamienna Grobla 13/22, 80763 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Żabi Kruk 16, GDAŃSK, 80822 GDAŃSK) prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00071742/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa położona: 80-763 Gdańsk, ul. Kamienna Grobla 13/22, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00071742/4. Lokal ma powierzchnię 50,80 m2, położony jest na V piętrze w budynku wielolokalowym, posadowionym na działce nr 197/2, obręb 100, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00051232/0. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, tj. najpóźniej w dniu 27-11-2023 r. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.


Suma oszacowania wynosi 438 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328 500,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 43 800,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika [ukryte] [ukryte] 56326357 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj najpóźniej w  dniu  27.11.2023
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 07.12.2023 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65527535

Wróć do góry