Ogłoszenie nieaktualne

Więcej zdjęć 2
Okazja - Duża działka budowlana 1661 m2 - Gniewino: zdjęcie 93317587
Okazja - Duża działka budowlana 1661 m2 - Gniewino: zdjęcie 93317588
  • Galeria
Okazja - Duża działka budowlana 1661 m2 - Gniewino: zdjęcie 93317587

Przewin, aby zobaczyć więcej zdjęć

Okazja - Duża działka budowlana 1661 m2 - Gniewino: zdjęcie 93317588

Okazja - Duża działka budowlana 1661 m2 - Gniewino

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1661 m2
Nr działki 346/4  + udział w drodze 
Działka płaska, dojazd drogą asfaltową.
Media w drodze: gaz, prąd i woda

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 
36.MN.U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. 
Najważniejsze informacje: 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU: 
1) linie zabudowy:
a) maksymalne nieprzekraczalne - jak na rysunku planu,
b) pozostałe - zgodnie z przepisami odrębnymi oraz pozostałymi ustaleniami planu; 
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 
a) dla zabudowy wolnostojącej - 25%,
b) dla zabudowy bliźniaczej - 35%; 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki - 55%; 
4) intensywność zabudowy działki: 
a) dla zabudowy wolnostojącej - minimalna: 0, maksymalna: 0,75, w tym dla kondygnacji nadziemnych: 0,5, 
b) dla zabudowy bliźniaczej - minimalna: 0, maksymalna: 1,05, w tym dla kondygnacji nadziemnych: 0,7; 
5) wysokość zabudowy: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9 m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice), 
b) dla garaży wolnostojących, budynków gospodarczych wolnostojących, pozostałych - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 6 m; 
6) geometria dachu: 
a) w obszarze, którym mowa w ust. 9 pkt 1 - dwuspadowy lub naczółkowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni; dopuszcza się ponadto dach dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej - 0,8 m, maksymalnej - 1,8 m; dla garaży oraz budynków gospodarczych o wysokości maksymalnej 4,5 m dopuszcza się dachy płaskie; dopuszcza się geometrie dachów zgodne z istniejącymi dachami na obszarze inwestycji; 
b) na pozostałym obszarze - dachy o symetrycznych kątach nachylenia połaci o maksymalnym nachyleniu 45 stopni; dopuszcza się dachy płaskie; 
7) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku mieszkalnego - maksymalnie 0,6 m; 
8) formy zabudowy - dopuszcza się: wolnostojące, bliźniacze; 
9) maksymalna ilość budynków mieszkalnych na działce - 1
Czytaj więcej

Data dodania ogłoszenia: 13.02.2024

Aktualizacja: 13.02.2024

Wróć do góry