Bierkowo 1538 m2 189 900 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65710566
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
Więcej zdjęć 4
Sprzedam działkę budowlaną 1538 m2, Bierkowo.: zdjęcie 93938212
Sprzedam działkę budowlaną 1538 m2, Bierkowo.: zdjęcie 93938213
Sprzedam działkę budowlaną 1538 m2, Bierkowo.: zdjęcie 93938214
  • Galeria
Bierkowo 1538 m2 189 900 zł
Sprzedam działkę budowlaną 1538 m2, Bierkowo.: zdjęcie 93938212

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Sprzedam działkę budowlaną 1538 m2, Bierkowo.: zdjęcie 93938213

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Sprzedam działkę budowlaną 1538 m2, Bierkowo.: zdjęcie 93938214

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Sprzedam działkę budowlaną 1538 m2, Bierkowo.

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Oferujemy na sprzedaż działkę położoną w miejscowości Bierkowo niedaleko Słupska. 

Przeznaczenie terenu w MPZP - UCHWAŁA NR XLVII/583/2018 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk.

Dla terenu wprowadza się następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
     a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek mieszkalny;
     b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach,
     c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu;
     d) architektura budynków winna stanowić harmonijną całość poprzez użycie pokrewnych materiałów, jednolitej kolorystyki dachów, oraz zastosowania wspólnych form małej architektury i detalu architektonicznego;
     e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych;
     f) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania prefabrykowanych pełnych ogrodzeń żelbetowych i betonowych;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki;
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: na terenie (dz. nr 185/4 i 186/5) znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 9-28/4 obozowisko neolityczne, objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obowiązują zapisy szczegółowe - § 7 ust.3 pkt 3;
5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
     a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych 08KD-D, 10KD-D i 12KD-D;
     b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki;
     c) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8;
     d) nie określa się minimalnej intensywności zabudowy;
     e) wysokość budynków nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m w tym poddasze użytkowe;
     f) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna;
     g) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m;
     h) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym wejściu;
     i) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20° a 50°;
7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: nie dotyczy;
8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
     a) dopuszcza się scalania i podział;
     b) podział terenu na działki indywidualne dla lokalizacji nowej zabudowy dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych                 parametrów:
          - powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 1000 m²;
          - szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów;
9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
     a) dojazd do terenu z dróg dojazdowych 08KD-D, 10KD-D i 12KD-D;
     b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m² powierzchni użytkowej usług;
     c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.7 pkt 2;
     d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.7 pkt 3;
     e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie;
     f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci nN;
     g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii;
     h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi;
10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu;
11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: nie dotyczy;
12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: nie dotyczy;
13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według obowiązujących przepisów;

Przeprowadzając transakcję za pośrednictwem INVESTOR NIERUCHOMOŚCI macie Państwo zapewnioną m.in. pomoc w zakresie:
- wyceny nieruchomości: współpracujemy z najlepszymi rzeczoznawcami majątkowymi,
- uzyskania kredytu hipotecznego: współpracujemy z renomowanymi instytucjami finansowymi, aby zapewnić Państwu konkurencyjne warunki kredytowe,
- aranżacji i wykończenia lokalu: współpracujemy z projektantami i firmami budowlanymi,
- negocjacji warunków u notariusza: zapewniamy skuteczne uzgodnienia dotyczące opłat i terminów notarialnych, 
- bezpieczeństwa transakcji z polisą OC: z myślą o Państwa spokoju umożliwiamy zabezpieczenie kupna i sprzedaży poprzez polisę OC,
- doradztwa prawnego: współpracujemy z doświadczonymi prawnikami, którzy służą fachową radą, rozwiązując wszelkie wątpliwości i dbając o prawidłowy przebieg transakcji,
- kompleksowego wsparcia agenta: nasz agent jest z Państwem na każdym kroku, służąc profesjonalnym doradztwem i skrupulatną obsługą,
Nasze oferty są poddawane rygorystycznym kontrolom formalno-prawnym, co gwarantuje Państwu bezpieczeństwo i pewność wyboru najlepszej nieruchomości.

Serdecznie zapraszamy na prezentację naszych ofert, gdzie w miłej atmosferze omówimy szczegóły dostosowane do Państwa oczekiwań.
INVESTOR NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK ul. M. Konopnickiej 13 B (vis a vis C.H. Manhatan) Krzysztof Gorzelak (Licencja państwowa nr 14464) Tel. 691741... Wyświetl numer lub 59 840 50 88.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Data dodania ogłoszenia: 17.05.2024

Aktualizacja: 15.06.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Investor Nieruchomości

Atrakcyjny lokal usługowo-handlowy w centrum.

Ogłoszenie podstawowe

149 000 zł

Aktualizacja: 4 dni temu

Dom na sprzedaż w miejscowości Zagórzyca

Ogłoszenie podstawowe

279 000 zł

Aktualizacja: 6 dni temu

Tanie 2 pokojowe, Żoruchowo. 23 km od morza.

Ogłoszenie podstawowe

158 000 zł

Aktualizacja: 6 dni temu

Super lokalizacja-VII Dwór- w otoczeniu zieleni

Ogłoszenie podstawowe

660 000 zł

Aktualizacja: 9 dni temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry