Ogłoszenie nieaktualne

Więcej zdjęć 7
Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy: zdjęcie 91839840
Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy: zdjęcie 93137232
Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy: zdjęcie 93137233
  • Galeria
  • Mapa
Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy: zdjęcie 91839840

Przewin, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy: zdjęcie 93137232

Przewin, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy: zdjęcie 93137233

Przewin, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy: zdjęcie 93137234

Przewin, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy: zdjęcie 93137235

Przewin, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy: zdjęcie 93137236

Przewin, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy: zdjęcie 93137237

Syndyk sprzeda garaż B.6 Pruszcz Gdański,Powstańców Warszawy

WYCIĄG Z REGULAMINU SPRZEDAŻY.


1.  Przedmiotem sprzedaży jest: 
Udział w wysokości 256/10000 (garaże) w nieruchomości zabudowanej, położone w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Pruszcz Gdańskim przy ulicy Powstańców Warszawy 49, na działce oznaczonej geodezyjnie w jednostce ewidencyjnej Miasto Pruszcz Gdański, dz. nr 62/37, o pow. 2421 m2, objętej KW nr GD1G/00103960/2, w tym sprzedany zostanie osobno:
b) garaż nr B.6 o pow. 23,89 m2 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena wywoławczą, to jest 24 400,00 zł.

2.   Sprzedaży podlega udział w wysokości 256/10000 w nieruchomości zabudowanej, w tym udział wysokości 1/2 w udziale w wysokości 256/10000 wchodzący w skład masy upadłości Andrzeja Siwowskiego (Postępowanie upadłościowe prowadzone przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod sygnaturą akt GD1G/GUp/10/2022) oraz udział w wysokości 1/2 w udziale w wysokości 256/10000 wchodzący w skład masy upadłości Ireneusza Wolszczaka (Postępowanie upadłościowe prowadzone przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod sygnaturą akt GD1G/GUp/5/2022)

3.  Oferty należy składać do dnia 27 lutego 2024 roku do godz. 15:00 osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Przemysłowa 2/208, 83-000 Pruszcz Gdański (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Łukasz Marciniak
ul. Przemysłowa 2/208, 
83-000 Pruszcz Gdański
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości – garaże 

4.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10%, ceny wywoławczej nieruchomości, na którą składana jest oferta - wskazanej w §2 Regulaminu
Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy: 
Doradca Restrukturyzacyjny Łukasz Marciniak 
Alior Bank S.A.: 41 2490 0005 0000 4600 5692 3944
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – garaże”
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 26 lutego 2024 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 rachunek bankowy.

5.   Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2024 roku o godzinie 15:30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Przemysłowa 2/208, 83-000 Pruszcz Gdański

6.   Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z regulaminem i operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 5 7 3 1 4 0 0 4 5 i adresem e-mail: syndyk . marciniak (a) gmail . com a także w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Przemysłowa 2/208, 83-000 Pruszcz Gdański od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY W GALERII ZDJĘĆ DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA - ZDJĘCIE 2-7.

Data dodania ogłoszenia: 20.06.2023

Aktualizacja: 16.01.2024

Wróć do góry